Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — noiembrie 19, 2013 at 18:29

Bilanţul implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia

by

posce7În data de 19 noiembrie, ADR Sud Muntenia a organizat o conferinţă de presă cu scopul de a prezenta stadiul actual de implementare a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) în regiunea noastră, precum şi calendarul activităţilor derulate de Agenţie de la preluarea atribuţiilor de Organism Intermediar pentru acest program de finanţare.
În cadrul conferinţei de presă, directorul Agenţiei, Liviu Muşat, a făcut un scurt preambul despre Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa 1, amintind că „la sfârşitul anului trecut, programul era suspendat (Axa 1), fiind identificate probleme de sistem şi privind modul de gestionare a programului.” Atunci a apărut soluţia la nivel naţional ca rolul de Organisme Intermediare pentru această axă să fie distribuit Agenţiilor pentru dezvoltare regională. Directorul Liviu Muşat a declarat că „în momentul de faţă, programul este deblocat. Deblocarea s-a făcut atât în baza unei misiuni a Autorităţii de audit, realizată în septembrie – începutul lunii octombrie, cât şi a misiunii de audit efectuată de reprezentanţi ai Comisiei Europene, care a fost desfăşurată la o singură Agenţie dintre toate cele opt din ţară, la noi, la ADR Sud Muntenia. A fost un contact important cu multe emoţii. I-am asigurat cu această ocazie că am încredere în eforturile colegilor mei care sunt responsabili de implementarea POS CCE. Colegii pe care îi vedeţi aici au peste 30 de ani acumulaţi de experienţă în gestionarea fondurilor europene, fiind angajaţi cu ştate vechi în Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ei au lucrat în cadrul Progamului Operaţional Regional şi în cadrul programului PHARE CES. Am toată încrederea că vom face tot ceea ce va depinde de noi ca POS CCE să se desfăşoare în regulă.”
În ceea ce priveşte relaţia cu beneficiarii acestui program, directorul Liviu Muşat a declarat următoarele: „Atitudinea peposce1 care o avem vizavi de beneficiari, aşa cum este şi faţă de beneficiarii programului Regio, este una profilactică, de a preîntâmpina problemele, de a găsi împreună soluţii cu aceştia, astfel încât să nu dăm bani înapoi Comisiei Europene. Filozofia pe care o avem în Programul Operaţional Regional – că fiecare leu pe care îl dăm înapoi este un eşec şi pentru Agenţie -, se propagă şi în cadrul acestui program şi încercăm, prin permanentul dialog cu beneficiarii, să idendificăm şi să găsim repede soluţii pentru rezolvarea lor.”
Până în data de 14 noiembrie, ADR Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorității de Management pentru POS CCE 172 de cereri de finanțare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, din care 160 au fost finalizate, opt se află în implementare, iar patru au fost reziliate/ suspendate. Valoarea totală nerambursabilă solicitată prin aceste proiecte preluate de la Ministerul Economiei este de 215.606.341,18 lei, reprezentând fonduri FEDR şi de la bugetul de stat.
Tot până la această dată, la sediul Agenţiei au fost depuse 188 de proiecte, care au fost propuse spre finanțare în urma procesului de evaluare desfășurat în cadrul celorlalte Agenții pentru dezvoltare regională și a Autorității de Management POS CCE. Finanţarea nerambursabilă se va acorda în cadrul Axei prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, D.M.I. 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață în special a IMM-urilor, Operațiunea a) – Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, A2 – Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Din cele 188 de proiecte din Sud Muntenia, până în prezent au fost semnate 54 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 46.488.952,46 lei.
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page