Cultură şi Educaţie, Educaţie — iulie 4, 2014 at 15:35

Bacalaureat cu repetiție și meditații plătite de stat. Legea educației a fost modificată prin ordonanță de urgență

by

Candidaţii care nu s-au prezentat la bacalaureat în ultimii ani sau care nu au promovat examenul vor putea participa la o sesiune specială, scrie în ordonanța de modificare a Legii Educației. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, iar modificările aduc, printre altele, scăderea normei profesorilor și schimbări în structura consiliilor de administrație ale școlilor.

remus-pricopieSesiunea specială de bacalaureat, pentru cei care nu s-au prezentat la acest examen în ultimii ani sau pur și simplu nu au trecut de el, ar putea fi organizată în februarie-martie. Pentru candidații de acest fel ar putea fi organizate meditaţii plătite de stat.

”În cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”, se arată în ordonanţă.

Acelaşi act normativ reglementează plata meditaţiilor de către stat pentru candidaţii care nu au promovat bacalaureatul sau nu s-au prezentat la examen, cu menţiunea că ”fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile de pregătire”.

”În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut, nu au promovat examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”, prevede ordonanţa.

Potrivit statisticilor Ministerului Educaţiei, între 2010 – 2013, aproximativ 209.000 de candidaţi nu au promovat bacalaureatul.

Aceştia vor putea susţine, în sesiunea specială, numai proba sau probele nepromovate. Ei vor face meditaţii numai la proba sau probele pe care le au de susţinut la bacalaureat.

Oficiali din minister spun că meditaţiile ar putea începe în octombrie şi ar dura până în ianuarie, iar sesiunea aspecială ar putea fi organizată în perioada februarie-martie.

Oricine poate înființa o universitate

De acum înainte, o persoană fizică poate fi fondatoare a unei universități private. Aceasta poate propune desființarea instituției de învățământ superior, caz în care patrimoniul universității revine fondatorului.

Instituțiile de învățământ superior pot fi și persoane juridice de drept privat și de utilitate publică. Ministerul Educației va putea suplimenta cifra de școlarizare a unei universități, cu până la 10% din capacitatea stabilita de ARACIS.

Odată cu publicarea schimbărilor în Monitorul Oficial, universitățile pot organiza doctorate și la formele de învățământ cu frecvență redusă.

”Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative„ aduce schimbări importante și în domeniul administrativ al domeniului.

Astfel, primarul, cel care finanțează școala, va face parte direct din consiliul de administrație, în învățământul preuniversitar.

Directorul adjunct al școlii nu mai este obligatoriu membru al consiliului de administrație.

Reprezentanții elevilor nu mai participă în ședințele consiliului de administrație decât atunci când ”se dezbat aspecte privind elevii”.

Președintele consiliului de administrație va fi directorul unității de învățământ. Până acum, membrii consiliului de administrație își alegeau președintele din rândul cadrelor didactice.

Directorul școlii va avea obligația să îi convoace pe reprezentanții organizațiilor sindicale la toate ședințele consiliului de administrație.

Concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct nu mai este organizat de Consiliul de Administrație al școlii, ci de către inspectoratul școlar.

Modificări și în chestiuni de patrimoniu

Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a guvernului.

Ordonanța prevede că instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat și de utilitate publică.

Inițiativa înființării instituției de învățământ superior de stat aparține guvernului.

Inițiativa și resursele financiare și materiale necesare înființării instituției de învățământ superior particular și confesional aparțin unei persoane fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundații, unei asociații sau unui cult religios ori altui furnizor de educație, recunoscut ca atare, potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator.

Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum și persoanele juridice care au avut inițiativa înființării instituției de învățământ particular și confesional particular, finalizată prin acreditarea acesteia, își păstrează calitatea de fondatori.

Legea Educației Naționale stabilea până acum că programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de învățământ cu frecvență.

De acum înainte, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza și la forma de învățământ cu frecvență redusă.

sursa:rfi.ro

1 Comment

    Leave a Comment

    You must be logged in to post a comment.

    You cannot copy content of this page