Politica, Politică regională — mai 10, 2016 at 09:31

Aurelia Drumea: Priorități principale pentru comuna Ștefan Vodă

by

Aurelia Drumea: Vă ofer Încrederea, Respectul și Siguranța de care avem nevoie!

Iată câteva motive dintre multe altele pentru care sunt hotărâtă să particip la alegerile ce vor urma în data de 5 IUNIE 2016, pentru funcţia de Primar al comunei Ștefan Vodă din partea Partidului România Unită – PRU. ”Mă simt în măsură şi vă asigur că am puterea şi motivaţia să-mi asum responsabilitatea unei asemenea funcţii şi a unei schimbări”, subliniază Aurelia Drumea.

Aurelia Drumea – Renți, NU a făcut politică până acum, dar știe că ar putea schimba multe lucruri în bine prin tenacitatea și perseverența care o caracterizează. Ce o recomandă pentru funcția de primar? Aurelia Drumea simte că după mulți ani de zile a venit momentul să se schimbe ceea ce alții au uitat sau au ignorat, adică, să facă ceva pentru viitorul familiei sale și al ”oamenilor de jos”, de unde provine și ea, acei oameni care după alegeri nu-i mai bagă nimeni în seamă.

AFIS AURELIA sitePuterea financiară scăzută a populației, scăderea numărului tinerilor care se stabilesc la sat, absența infrastructurii de bază și anume apă, canalizare, drumuri, colectare și depozitare gunoi, inexistența activităților care să integreze tinerii și să le ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea aptitudinilor și abilităților, lipsa locurilor de muncă, lipsa de soluții și oportunități oferite pentru atragerea altor potenţiali investitori și lipsa sprijinului pentru dezvoltarea agenților economici de pe raza comunei Ștefan Vodă, pentru ridicarea nivelului de trai și a calității vieții, sunt nevoi urgente care aşteaptă rezolvare.

”Și noi, locuitorii comunei Ștefan Vodă, merităm o viață frumoasă și de calitate, fără griji, supărări și dezamăgiri, pricinuite de cei cărora le-am încredințat destinele comunității noastre. Este timpul pentru o schimbare radicală și adevărată!” – Aurelia Drumea, Renți

Programul electoral pe care și-l asumă Aurelia Drumea, are activități care dau un plus vieții și traiului din comuna Ștefan Vodă. Va consolida o echipă competitivă în Primăria Ștefan Vodă, astfel încât comuna să îşi poată primeni fața, și va investi cu dragă inimă, muncă, timp, suflet şi încredere pentru realizarea proiectelor pe care și le-a propus pentru bunăstarea tuturor.

Ca reacție la ceea ce s-a întâmplat până acum, dar și în urma discuțiilor personale avute cu concetățenii săi, Aurelia Drumea a identificat următoarele probleme cu care se confruntă locutorii comunei, pe care și le propune și le fixează ca și OBIECTIVE principale pentru comuna Ștefan Vodă:

 • Dezvoltarea infrastructurii de bază
 • Dezvoltarea economiei locale
 • Accesul neîngrădit al populației și al comunității de afaceri la infrastructură
 • Creșterea standardului de viață, reducerea sărăciei
 • Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale, educaționale, sociale și culturale
 • Îmbunătățirea relației Primărie – Cetățean

I. INFRASTRUCTURA

Dacă primarul împreună cu consilierii săi nu se pricep și au demonstrat cu prisosință că nu se pricep, cel puțin nu au luat exemplul de la comunele învecinate, care au realizat lucrările de alimentare cu apă potabilă, canalizare, pietruire, asfaltare și amenajare rampe ecologice pentru gunoi. Suntem la 13 km depărtare de orașul Călărași, oare la noi de ce nu s-a putut? Oare comuna Ștefan Vodă nu a avut acces la fonduri guvernamentale și europene?

În ceea ce privește infrastructura, obiective principale sunt:

 • Calitatea apei lăsă de dorit iar bazinul de captare împreună cu staţia de pompare şi clorinare au fost lăsate deoparte, fără a li se asigura securitatea şi permanența. În aceste condiții, consider că prioritatea nr.1 este asigurarea calității apei potabile, care contribuie la sănătatea comunității.
 • Se va pune în funcțiune o stație de apă care să deservească comuna, pentru că apa la acest moment, nu are o calitate bună
 • Se va continua să se facă branșamente la apă
 • Demarare proiect pentru canalizare în comuna Ștefan Vodă
 • Finalizarea pietruirii tuturor străzilor din comuna Ștefan Vodă
 • Se va continua asfaltarea tuturor drumurilor din comună
 • Amenajarea de trotuare
 • Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea comunei, prin amenajarea de spații verzi, înființarea parcurilor și păstrarea curățeniei în comună
 • Amenajare rampe ecologice pentru gunoi

II. ECONOMIE

Primăria va trebui să creeze și să dezvolte cadrul economic necesar pentru atragerea investițiilor private, care pot dezvolta comuna și care pot aduce mai mulți bani la bugetul local al comunei, implicit să creeze noi locuri de muncă pentru tineri.

Schimbarea viziunii primăriei privind dezvoltarea economică va constitui premisa pentru programe și finanțări, va aduce suficiente fonduri pentru conceperea și dezvoltarea liniei accesării fondurilor europene, va asigura cofinanțarea proiectelor. Prin investițiile proprii pe care le va face, va atrage noi investiții private, care vor dezvolta comuna și prin locurile de muncă nou create fii comunei  vor beneficia de cadrul necesar de a rămâne acasă, în detrimentul plecării la oraș sau pe alte meleaguri.

 • Dezvoltarea economiei locale și a infrastructurii de bază: repunerea în funcțiune a brutăriei,
 • Pentru crescătorii de animale, conform legii le vom pune la dispoziție anumite suprafețe din izlazul comunal
 • Identificarea unui spațiu adecvat pentru înființarea unei mici piețe agroalimentare pentru producătorii de legume și crescătorii de animale
 • Încercarea de asociere a tuturor fermierilor și a producătorilor mici din Ștefan Vodă sub o singură umbrelă unică prin crearea ”Cooperativei producătorilor agricoli și crescătorilor de animale din Ștefan Vodă”, după modele de succes din județul Călărași. Toate formele de sprijin viitoare pentru agricultură vor veni în primul rând pentru sprijinirea acestei cooperative, iar proiectele europene vor fi accesate și se vor califica numai dacă fermierii și producătorii sunt uniți sub această formă.

Oportunitățile care vin în sprijinul creării ”Cooperativei producătorilor agricoli și crescătorilor de animale din Ștefan Vodă” sunt:

 • Cadrul legal actual favorabil
 • Creșterea asistenței financiare din partea UE prin fondurile structurale
 • Diversificarea programelor naționale de sprijin pentru IMM-uri
 • Posibilitatea accesării creditelor cu dobânda subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă
 • Posibilități de finanțare prin fondurile structurale;
 • Politici de stimulare a angajărilor din rândul categoriilor sociale vulnerabile (femei, rromi, șomeri peste 45 de ani, șomeri pe termen lung, absolvenți, persoane cu handicap, foști delincvenți)

Mi se pare esențial faptul de a sprijini întreprinzătorii să-și dezvolte afacerile pentru a crea locuri de muncă și a contribui cu impozite la formarea bugetului.

III. EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT

Primăria nu trebuie să se mărginească doar la a consolida pereții școlii, ci trebuie să consolideze o relație sănătoasă și activă  între primărie – școală – părinți, în care primăria să joace un rol activ în educația copiilor comunei.

Prin această relație dintre primărie- școală- părinți, primăria va asigura suportul pentru programele școlare, crearea și susținerea de parteneriate cu alte comune din județ și din țară, cu alte state membre UE, prin care copii noștri să poată beneficia de schimburi benefice privind educația și cultura lor.

Îmi doresc șă dezvolt o rețea de activități extrașcolare organizate de primărie, prin care să creăm cadrul propice pentru descoperirea, punerea în valoare și sprijinirea aptitudinilor și talentelor copiilor comunei, prin cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională și activități sportive.

Prin puterea exemplului, putem prelua proiecte de succes pentru stimularea învățăturii și reducerea abandonului școlar, și propun ca la fiecare început de an școlar primăria comunei să ofere rechizite, caiete și cărți, în valoare de 100 lei, pentru toți elevii ce învață în comuna Ștefan Vodă.

Este de subliniat faptul că toate aceste lucruri se pot realiza prin accesarea fondurilor europene, de aceea am în vedere:

 • Modernizarea școlii din Ștefan Vodă prin introducerea încălzirii centralizate și construirea de toalete în interiorul școlii
 • Construirea unei noi grădinițe la Ștefan Vodă
 • Construirea unui teren de sport adecvat pentru elevii școlii Ștefan Vodă
 • Construirea unei săli de sport la Ștefan Vodă
 • Modernizarea căminului cultural și transformarea lui în loc de recreere pentru tinerii din comună si nu numai.
 • Cofinanțarea la proiectele europene inițiate de școală pentru elevii și părinți
 • Organizarea unor festivităţi periodice în timpul liber pentru populaţie, iar anual organizarea unei sărbători a comunei. Propun asta întrucât avem nevoie de destindere, mai ales pentru cei care au trecut de anii tinereţii, ca să mai uite de stres, greutăţi, să ne refacem forţele.
 • Susţinerea creşterii prezenţei şi implicării Bisericii în viaţa socială. În comuna Ștefan Vodă, primăria, biserica și școala trebuie să constituie o echipă puternică, unde autoritățile locale să fie foarte prezente în viața comunității și să țină cont de factorul de suflet al comunității, care este Biserica. Îmi propun să susţin Biserica în derularea tuturor activităților și programelor sociale, educaţionale, caritabile sau de orientare profesională, ale acesteia, și cu siguranță voi sprijini lucrările de modernizare sau de restaurare a spaţiilor ecleziale.

Legătura dintre autoritatea locală şi biserică a fost dintotdeauna deosebit de importantă. Toate lucrurile care au însemnătate pentru societate au legătură cu biserica, școala şi cu primăria, iar misiunea bisericii în cadrul comunității o reprezintă menținerea armoniei, prin insuflarea credinței în toleranță, înțelegere, sprijin şi respect reciproc.

IV. SOCIAL

 • Identificarea și acordarea de teren din intravilanul comunei pentru construcția de case pentru tinerii căsătoriți, ceea ce înseamnă creșterea numărului tinerilor care aleg să înceapă o nouă viață în mediul rural. Crearea unor condiții de trai decente pentru tineri și îmbunătățirea condițiilor de trai ale tuturor locuitorilor comunei va asigura viitorul comunei pe termen nelimitat.
 • Pentru tinerii căsătoriți propun să se e acorde o Primă de Start în Familie, în valoare de 1000 lei.
 • Persoanele defavorizate din Ștefan Vodă, pot fi ajutate să își poată lua ajutorul social și suplimentul, prin ore de muncă în interesul comunității. În acest fel acești oameni pot ajuta comunitatea, dar se vor ajuta și pe ei.
 • Primăria a avut în trecut restanțe importante la asigurarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile și a celor cu dizabilități și de aceea, subliniez faptul că trebuie sporită grija pentru acestea prin soluții care să le îmbunătățească calitatea vieții. În acest sens, înțeleg implicarea primăriei și a ONG-urilor de profil în realizarea proiectelor de protecție socială.
 • De asemenea, Primăria va înființa un ONG, pentru ca astfel să aibă posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile, pentru ajutarea acestei categorii sociale. Primăria trebuie să-și manifeste solidaritatea socială prin identificarea și acordarea ajutorului social strict acelor persoanelor care au acest drept, al celor fără nici un venit și aflat în imposibilitatea de a efectua vreun tip de muncă, prin introducerea altor facilități pentru bătrâni şi pentru persoane defavorizate.
 • Amenajarea și îngrijirea cimitirelor
 • Consider că trebuie să veghem la securitatea comunei, printr-o colaborare permanentă cu Poliția, reducând astfel rata infracționalității din comună, pentru că fiecare cetățean trebuie să se simtă în siguranță.

V. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • În primul rând, politica să fie oprită la uşa de la intrare, primarul şi salariaţii Primăriei să fie apolitici în interiorul ei. După ce au terminat programul de lucru, nu au decât să se întâlnească şi să se contrazică politic. Voi iniţia un dialog constructiv cu consilierii locali, care să nu fie tributar intereselor politice, ci spre interesele cetăţenilor.
 • Eliminarea oricărei posibilități de intervenție a corupţiei, instaurarea unei administrări corecte şi mai ales eficiente, în slujba cetăţenilor. Transparenţă la toate nivelurile, începând cu propria campanie electorală
 • Trebuie o schimbare în atitudinea salariaţilor Primăriei faţă de cetăţean şi în relaţiile dintre ei. Când ai o problemă de rezolvat, să mergi cu încredere la Primărie, să ştii ca eşti primit cu amabilitate, să te simţi în faţa funcţionarilor de acolo cu adevărat, ca un contribuabil din banii căruia se realizează venituri de care beneficiază şi ei. Primăria este partenerul cetățeanului și lucrează în slujba acestuia, nu invers!
 • Transparență decizională și accesul la informații privind aleșii locali, dezbaterile și hotărârile consiliului comunal, al comisiilor primăriei, a tuturor contractelor în curs de desfășurare, al capitolelor de buget ale primăriei, publicarea, mediatizarea și transparența licitațiilor publice, cu termene suficiente pentru o participare reală. Pentru realizarea acestui lucru este nevoie de crearea unui site al instituției primăriei unde cu ajutorul sistemului on-line să se poată înlesni accesul cetățenilor la informații legate de serviciile primăriei către populație, știri și informații locale, programul de lucru cu publicul şi aria de acoperire a Direcției Publice Locale.
 • În aparatul administrativ al Primăriei, trebuie să fie angajaţi unul sau doi specialişti pentru întocmirea de programe privind accesarea de fonduri guvernamentale sau europene necesare realizării de investiţii. Cunosc primari din comunele învecinate care au făcut multe pentru localitatea lor cu fonduri nerambursabile şi care fără a fi prea mult pregătiţi în acest domeniu au înţeles rostul programelor de dezvoltare.
 • Întâlniri semestriale cu locuitorii din comună pentru a dezbate problemele întâmpinate de aceștia.

Toate aceste proiecte pe care le-am menționat se pot realiza prin depunerea de proiecte pentru fiecare domeniu de finanțare. Banii europeni vor constitui surse de dezvoltare pentru: locuri de muncă, educație, sănătate, apă, curățenie, infrastructură, cultură și economie.

Sunt multe de făcut pentru un singur om, dar un primar bun cu o echipă bună, și mai ales cu ajutorul cetățenilor din comuna Ștefan Vodă, poate să asigure rezolvarea tuturor problemelor. De aceea, Aurelia Drumea-Renți, cheamă toți locuitorii comunei să constituie o echipă pregătită pentru gestionarea interesului comun.

Aurelia Drumea s-a născut în comuna Ștefan Vodă, locuiește cu toată familia aici, știe ce înseamnă problemele cu care se confruntă comunitatea pentru că trăiește în mijlocul comunității. Aurelia Drumea știe ce înseamnă munca cinstită, a luptat și luptă mereu pentru a oferi oamenilor de lângă ea încredere, siguranță și respect. Vrea să schimbe viziunea tuturor în ceea ce privește primăria și își asumă obligativitatea funcționării acesteia în folosul cetățenilor și a comunității.

Prin programul pe care îl propune pentru viitorul comunei Ștefan Vodă, dorește să ducă la îndeplinire lucruri importante pentru comunitate și, de aceea vă roagă să-i acordați încredere când spune că: ”Îmi pasă de condițiile în care trăiți, îmi pasă de bucuriile și supărările voastre și voi încerca să nu vă dezamăgesc niciodată!”

Vă ofer Încrederea, Respectul și Siguranța de care avem nevoie!

Aurelia Drumea – Renți

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page