Evenimente, Ultimile Știri — aprilie 17, 2015 at 12:06

Audiere publică: Votul electronic sau votul prin corespondență?

by

  646x404
Ce sistem electoral vi se pare cel mai potrivit pentru electoratul din România prezentă? Care sunt obstacolele pe care le identificați pentru sistemul de vot preferat de Dumneavoastră și cum considerați că ar putea fi depășite? Ce ar trebui sa aibă în vedere Autoritatea Electorală din România, pentru ca sa vă puteți exercita dreptul constituțional de a vota, în condiții de respect și demnitate umană?

Acestea sunt întrebările la care cei interesați pot răspunde, prin participare la audierea publică organizată marți, 21 aprilie, sau prin transmiterea unei depoziții scrise sau înregistrate video. Înscrierile sunt deschise până la data de 17 aprilie, evenimentul fiind organizat de Academia de Advocacy și Societatea Academică din România.

Procedura de urmat pentru audierea publică și motivația acestei inițiative sunt descrise pe larg pe site-ul www.advocacy.ro.

Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza, de către Comisia de Experți a audierii publice, într-un raport sinteză care va fi făcut public în cadrul unei conferințe de presă, pe data de 7 mai 2015. Raportul sinteză va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenților politici cu responsabilități în domeniu. De asemenea, va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei, precum și prin afișarea pe www.advocacy.ro   și www.romaniacurata.ro unde va putea fi consultat alături de toate celelalte materiale specifice audierii publice.

Membrii Comisiei de experți sunt: Dacian Cioloș, Alexandru Radu, Emil Hurezeanu, Silviu Rogobete, Corina Dragomirescu.

Voi participa la această audiere publică și voi depune o depoziție scrisă pe care o  voi susține.

Nelu Bălașa,coaliția 52

material realizat pe baza  lucrărilor știinșifice ale  Academiei de Advocacy

Ce este audierea publică. Avantajele audierii publice.

Audierea Publică este o procedură de consultare prin care orice structură de interese, de la autoritate publică, ONG-uri, coaliții, alianțe, organisme, organizații, își pot aduce contribuția transparența în actul decizional al politicilor publice.

În comparație cu alte proceduri de consultare, audierea publică oferă un cadru riguros și eficace de colectare a unui număr considerabil de opinii, care apoi pot fi prezentate și în cadrul audierii,opinii ce reprezintă puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul în dezbatere are impact. Avantajele părților implicate în construcția unei democrații participative și a utilizării procedurii de audiere publică:

A. avantajele decidenților politici

 • · Transparenta deciziei publice prin audiere publică;
 • · Decidenții politici sunt în contact direct cu alegatorii, prin audierea publică a principalelor proiecte de legi;
 • · Decidenții politici beneficiază de expertiza voluntara, studii de caz provenite din societatea civila;

· Decidenții politici, pot prelua direct, gradul de asimilare și de acceptare al societății civile, cu privire la proiecte de acte normative, mai puțin prietenoase.

· Prin acest mecanism de consultare publică, procesul legislativ și executiv, va fi puternic mediatizat, conducând la îmbunătățirea imaginii structurilor de decizie publică.

 • · Diminuarea traficului de influenta, prin exprimarea publică și transparenta a intereselor diferitelor părți interesate;
 • · Cetățeanul va avea convingerea ca participa direct la procesul legislativ, conducând la un capital de imagine pentru decidenții politici.

 B. Avantajele societății civile

 • · Mecanismele de consultare publică structurata (audierea publică) oferă posibilitatea grupurilor afectate de proiectul de lege sa-și exprime susținerea sau amendamentele și sa argumenteze în mod profesional opiniile;
 • · Societatea civila va fi parte a procesului legislativ și va accepta mult mai ușor compromisul;

· Societatea civila nu-și va mai putea exprima nemulțumirea față de un proiect de lege aprobat, daca a avut șansa și-și exprime punctul de vedere anterior;

 • · Societatea civila se va responsabiliza cu privire la procesul legislativ, fără a mai căuta posibilități opace de influențare a proiectelor de legi; C. Avantajele procedurii de audiere publică

· Oferă platforma transparenta de exprimare a opiniilor oricărui cetățean interesat de un proiect de act normativ, având nevoie doar de acces la căsuța electronica de mesaje;

 • · Asigura implicarea larga experților privați și publici în a-și aduce contribuția profesionala pe domeniul proiectului de lege;
 • · Oferă colecționarea larga și voluntara a opiniilor legate de un proiect de act normativ, ca baza de analiza și de îmbunătățire a acestora;

AUDIEREA PUBLICĂ, PROCEDURĂ RIGUROASĂ ȘI EFICIENTĂ DE FUNDAMENTARE A POLITICILOR PUBLICE | 6

· Oferă posibilitatea mass-mediei sa-și ridice standardele emisiunilor economico politice, cu resurse informaționale consistente și documentate;

 • · Oferă resurse informaționale consistente cercetătorilor și experților pe diverse domenii; · Asigura acumularea unui număr larg de opinii în timp scurt și operativ.
 • · Asigura rapoarte sinteza pentru factorii de decizie pe tot procesul legislativ și altor structuri interesate, inclusiv cele internaționale.

· Se colectează un număr considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise și orale), în timp scurt, intr-un cadru riguros organizat. (în doua ore se pot colecta min 24 de opinii verbale, structurate și argumentate)

.· Rezultatele se concretizează intr-o publicație sinteza cu poziții majoritare și minoritare, recomandări și sugestii expert.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page