Dezvoltare durabilă, Economie — octombrie 10, 2014 at 16:03

Atentie, tichetele de masă intră în baza de calcul a deducerii personale

by

Va reamintim ca tichetele de masa sunt reglementate de Legea nr. 142/1998 (actualizata), iar deducerea personala este reglementata de Codul Fiscal la art. 56. Astfel, persoanele fizice care obtin venituri au dreptul la deducerea din venitul net lunar a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, cu conditia ca veniturile din salarii sa fie obtinute la locul unde se afla functia de baza.

tichete de masaIn concret, deducerea personala este acordata pentru un venit brut lunar de pana la 3.000 de lei. Daca venitul lunar brut depaseste 3.000 de lei, nu se mai acorda deducerea personala.

Pentru a defini categoriile de venituri care intra in venitul lunar brut, art. 68 din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal mentioneaza: “Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:

a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:

– salariile de baza;
– sporurile si adaosurile de orice fel;
– indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3, avand aceeasi natura;
– recompensele si premiile de orice fel;
– sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici;
– sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna;
– sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;
– valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii;
– orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor. (…)”

Conform art. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 142/1998, tichetele de masa sunt scutite de la plata contributiilor sociale (atat ale angajatului, cat si ale angajatorului). in schimb, tichetele de masa sunt incluse in venturile salariale (in conformitate cu prevederile art. 68 din normele de aplicare ale Codului Fiscal) si sunt impozabile.

Astfel,  in momentul calcularii deducerii personale se iau in considerare si tichetele de masa ca facand parte din venitul brut.

Ca exemplu, chiar daca salariatul are un venit lunar brut de 1.000 de lei si tichete de masa in valoare de 206 lei (22 tichete * 9.35 lei, valoarea nominala a unui tichet de masa), deducerea personala se va calcula raportandu-se la un venit lunar brut de 1.206 lei, nu unul de 1.000 de lei.

Sursa: Legestart.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page