Comunicate de presă, Ultimile Știri — iunie 22, 2017 at 18:11

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢĂ CONSTRUITE PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PRIN PROGRAMUL ANL

by

bloc-anlAvând în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ,  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a  Hotărârii de Consiliul Local  nr.  56 din 26.04.2017 privind aprobarea ”criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Călărași”, vă aducem la cunoștință faptul că termenul până la care aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință  construite pentru tineri în regim de închiriere prin Programul ANL  se prelungește până la data de 10 IULIE 2017.

Solicitanți care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi înscriși în   categoria dosarelor incomplete.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet http://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ/anunturi.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page