Anunţuri, Ultimile Știri — noiembrie 27, 2017 at 16:53

IN ATENTIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI CALARASI

by

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI ADUCE LA CUNOSTINTA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CALARASI, DOCUMENTATIE URBANISTICA APROBATA IN ANUL 2009, IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 75/26.06.2009.

NECESITATEA ACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL ESTE DETERMINATA DE :

  • EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE AL ACESTUIA, IN DATA DE 26.06.2019
  • NECESITATEA REAMBULARII PLANURILOR CADASTRALE, URMARE A OPERATIUNILOR NOTARIALE EFECTUATE PE PERIOADA DERULARII ACTUALEI DOCUMENTATII DE URBANISM
  • STABILIREA UNOR NOI OBIECTIVE ALE VIITOAREI DOCUMENTATII DE URBANISM, IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA

CA URMARE, VA FACEM CUNOSCUTE URMATOARELE :

  • SE POT DEPUNE COMENTARII, OBSERVATII SI PROPUNERI SAU POT FI TRANSMISE NEVOI, IN SCRIS, LA SEDIUL INSTITUTIEI NOASTRE, COMPARTIMENTUL DE RELATII CU CLIENTII – INFORMATII URBANISM, SITUAT LA PARTERUL INSTITUTIEI, DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 8-16.30 SI VINERI INTRE ORELE 8-14.00, PRECUM SI PE ADRESELE DE MAIL ALE PERSOANELOR DE CONTACT.
  • COMENTARIILE, OBSERVATIILE SI PROPUNERILE, PRECUM SI NEVOILE DVS., POT FI DEPUSE LA SEDIUL INSTITUTIEI NOASTRE PANA IN DATA DE 22.12.2017, ACESTEA URMAND A PRIMI RASPUNS LA ADRESELE PE CARE LE VETI INDICA IN SOLICITARILE DVS.
  • PERSOANE DE CONTACT :

arh. LAURENTIU SAMOILA – ARHITECT SEF

tel. 0242311005, int. 144

email : laurentiu.samoila@primariacalarasi.ro

 

ing. urb. VALENTIN BULGAREANU – SEF BIROU URBANISM

tel. 0242/311005, int. 122

email : valentin.bulgareanu@primariacalarasi.ro

 

PRIMAR,

ing. DANIEL STEFAN DRAGULIN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page