Comunicate de presă — august 31, 2016 at 10:27

În atenţia agenţilor economici care vor participa la Târgul de Toamnă care se va desfăşura în perioada 01.09-08.09.2016

by
Imagini pentru balci calarasi
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi aduce la cunoştinţa
agenţiilor economici participanţi la Târgul de Toamnă obligativitatea respectării
prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă (Legea nr. 53/2003 republicată
– Codul Muncii şi Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 modificată) şi a securităţii şi
sănătăţii în muncă (Legea nr. 319/2006 modificată).
În domeniul relaţiilor de muncă angajatorii au obligaţia de a respecta prevederile
art. 16 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu privire la încheierea
contractului individual de muncă în formă scrisă, care anterior începerii activităţii,
se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi se transmite la
inspectoratul teritorial de muncă. Primirea la muncă a până la 5 persoane fără
încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. 1 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru
fiecare persoană identificată.
Pe perioada desfăşurării Târgului de Toamnă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al
Judeţului Călăraşi va efectua controale în vederea verificării respectării de către
agenţii economici a prevederilor legale menţionate mai sus.
Răzvan Ilie Meseşeanu,
Inspector Şef

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page