Anunţuri — mai 30, 2018 at 11:04

Asociația Valea Mostiștei lansează sesiunea de proiecte pentru MĂSURA 1.2. – „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”

by

MĂSURA 1.2. – „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”

Asociatia Valea Mostistei – anunta lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ”VALEA MOSTISTEI”, finantata prin PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020: PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale

MĂSURA 1.2. – „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”

Tipul apelului este competitiv cu termen limita de depunere

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 31.05.2018, ora 10:00.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare 31.07.2018, ora 14:00

Alocarea financiara totala pentru Masura 1.2 este: 2.058.480,00 lei, echivalentul a 450.000,00  euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO este 1 euro= 4,5744, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr.7/01.03.2018.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate se vor completa pe  format haratie,  vor fi semnate (de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o imputernicire notarilala), stampilate si numerotate pe fiecare pagina scrisa, inclusiv documentele anexe dosarul cererii de finantare si se va depune in 2 exemplare (1 original + 1 copie simpla) + 2 Cd-uri. CD-urile vor contine in format editabil cererea de finantare, bugetul si anexele financiarre (in format excell), iar in format PDF intreaga documentatie.

Valoarea mxima eligibila aferenta unui proiect (ajutor public nerambursabil) este de 457.440,00 lei, echivalentul a 100.000,00 euro.

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect (ajutor public nerambursabil)  este de 22.872,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii. Procedrua de evaluare si selectie este afisata pe site-ul www.flagvaleamostistei.ro si este disponibila la cerere la sediul Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Libertatii, nr. 1, punct de lucru str. Nicolae Titulescu, nr.7  (COMPLEX SERVICE), Lehliu-Gara, judetul Calarasi.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin notificarea de aprobare a focumentelor de accesare a masurilor din SDL nr. 322899/24.04.2018 si este publicat pe site-ul Asociatiei Valea Mostistei – www.flagvaleamostistei.ro.

Informatii se pot solicita de la punctul de lucru al Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Nicolae Titulescu, nr. 7 (COMPLEX SERVICE), judetul Calarasi; telefon fix: 0374.944.909 sau Mobil: 0756.129.877

Manager,

Costea Voicu Ion

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page