Comunicate de presă, Ultimile Știri — decembrie 2, 2013 at 18:25

Asociația Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est” va primi proiecte pentru Măsurile 41.111, 41.121, 41.123, 41.312, 41.313, 41.322 a), 41.322b) si 421 din Strategia de Dezvoltare Locală

by

logo gal baraganul de est

Asociația Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est” va lansa în perioada       2 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014 o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru: 

Măsura 41.111 „Fii pregătit pentru viitor – formare, informare și diseminare

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 53 440 euro,

Măsura 41.121„Exploatații agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est” Suma totală alocată pentru această sesiune este de 317 012 euro,

Măsura 41.123Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 364 000 euro,

Măsura 41.312Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 448 000 euro,

Măsura 41.313  „Sprijinirea și promovarea activităților turistice

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 448 000 euro,

Măsura 41.322 a) „Imbunătățirea infrastructurii  și utilitatilor populația și mediul de afaceri

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 336 000 euro,

Măsura 41.322 b) „ Adaptarea și modernizarea serviciilor pentru populație

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 420 000 euro,

Măsura 421 „Stimularea parteneriatelor pentru dezvoltare locala

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 100 000 euro,iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va putea depăși valoarea specificată în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsura în parte.

Procentele de cofinanțare nerambursabilă, precum și citeriile generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investițiilor prin Măsura 41.111, 41.121, 41.123, 41.312, 41.313, 41.322 a), 41.322 b) si 421 sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro) si a GAL „Bărăganul de Sud-Est” (www.baraganse.ro).

Pentru a putea beneficia de fondurile puse la dispoziție, potenţialii beneficiari trebuie să respecte condițiile de accesare și să se încadreze în criteriile de selecție ale fiecarei măsurii în parte menționate clar în Ghidul Solicitantului disponibil spre consultare pe pagina de internet a APDRP si GAL „Bărăganul de Sud-Est”.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL „Bărăganul de Sud-Est”. Aria geografică a teritoriului cuprinde localitățile din judeţul Călărași: Borcea, Ciocănești, Alexandru Odobescu, Cuza-Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dragalina, Dorobanțu, Dragoș Vodă, Lupșanu, Independența, Grădiștea, Jegălia, Vlad Țepeș, Modelu, Perișoru, Vâlcelele, Roseți, Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă, Ulmu, Unirea si Buești (jud Ialomiţa).

Informatii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil atât pe site-ul GAL www.baraganse.ro cât și APDRP  www.apdrp.ro

Informații suplimentare cu privire la accesarea Măsurii 111, 121, 123, 312, 313, 322a), 322 b) si 421  pot fi obţinute la sediul  Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din orasul Călăraşi, Str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Judeţul Călăraşi, zilnic intre orele 09,00- 15,00 sau de pe pagina de internet www.baraganse.ro

Persoană de contact Zagarin Marcel – director – tel 0722.530.740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL „Bărăganul de Sud-Est” variante electronice (suport CD/DVD) si pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Preşedinte,
Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est”
Nicolae PANDEA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page