Anunţuri — martie 26, 2019 at 12:59

Asociația GALocală Valea Mostiștei anunţă: lansarea Măsurii 5 – Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali

by

ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN                     CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 5 – ”Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii                                              locali”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Măsurii 5 – „Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali”  în perioada 08.04.2019-28.06.2019 

  • Data lansării apelului de selecție: 04.2019
  • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică

Fondul disponibil alocat acestei sesiuni pentru măsura 5 – 60.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 60.000 euro.

Data limită de depunere a proiectelor :06.2019

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș

Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic luni si marti 08:00-14:00 si miercuri – vineri 12:30- 16:30.

  • Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 5, disponibil pe pagina de internet valeamostistei.ro
  • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0725.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 5.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page