Evenimente, Ultimile Știri — aprilie 5, 2018 at 14:54

Asociația Elevilor din Călărași lansează conferința ”Alegerea ta, viitorul tău”

by

Cum orientarea în carieră lipsește cu desăvârșire din învățământul local, reprezentanții elevilor vin în sprijinul colegilor cu un eveniment care anunță succes garantat!

Asociația Elevilor din Călărași, organizația care reprezintă drepturile și interesele elevilor la nivel județean, anunță un nou proiect, de această dată în sfera consilierei profesionale și a orientării în carieră

”Alegerea ta, viitorul tău!”

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 aprilie, începând cu ora 10,00, la Sala de ședințe a Consiliului Local Călărași. Sunt invitați traineri de renume în România, reprezentanți ai autorității publice, psihologi și consilieri de carieră, etc, care vor aborda teme ce vor viza formarea profesională, descoperirea pasiunilor și a potențialului și modalități de transformare a acestora în cariere de succes, dezbaterile susținându-se într-o atmosferă nonformală, menită a facilita interacțiunea între audiență și speakeri.

Pe această cale, #AECL mulțumește partenerilor locali, fără de care organizarea acestui eveniment nu ar fi fost posibilă: Primăria Municipiului Călărași, Groupama Asigurări, 3 EMME, Asociația Femeilor de Afaceri din Călărași, Adresa dulce a lui Lexi, Safety Broker și Eve Colorprint.

Sperăm ca tinerii să răspundă în număr cât mai mare acestei oportunități și felicităm Asociația Elevilor din Călărași pentru că rămâne o voce activă în spațiul public călărășean, cu demersuri susținute pentru îmbunătățirea sferei educaționale!

Despre Asociația Elevilor din Călărași

CINE SUNTEM NOI?

Asociația Elevilor din Călărași este asociația reprezentativă a elevilor din județul Călărași.

Suntem o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public. Acționează ca un reprezentant al elevilor din județul Călărași

I. OBIECTIVE

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune următoarele obiective:

 1. Reprezentarea elevilor călărășeni ca beneficiari principali ai sistemul de învățământ preuniversitar din România;
 2. Încurajarea participării active a elevilor călărășeni în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează;
 3. Supravegherea respectării drepturilor elevilor din județul Călărași;
 4. Încurajarea schimburilor de experiență și exemplelor de bune practici;
 5. Apărarea intereselor tuturor elevilor din județul Călărași;
 6. Reprezentarea elevilor călărășeni în fața instituțiilor și organismelor abilitate;
 7. Utilizearea oricăror modalități legale și legitime pentru a-și atinge obiectivele;
 8. Elaborarea şi propunerea de politici publice, alături de instituţiile abilitate, în ceea ce priveşte problemele elevilor şi ale învăţămantul preuniversitar;
 9. Organizarea de acțiuni de formare și inițiere a reprezentanților aleși ai elevilor călărășeni, constituiți în consiliile școlare ale elevilor;
 10. Mobilizarea resurselor instituțiilor, organismelor județene, naționale și internaționale, guvernamentale și private, pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor din județul Călărași;
 11. Pregătirea de formatori în domeniul educației nonformale, dezvoltarea activităților de voluntariat și activism civic;
 12. Atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european;
 13. Creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat al tinerilor.

II.PRINCIPII

În atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc respectarea următoarelor principii :

1, Principiul legitimității ​și reprezentativității

Asociația susține reprezentarea legitimă a elevilor, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă a nevoilor reale ale elevilor din județul Călărași. Asociația consideră că toate actele normative și administrative care afectează mediul preuniversitar trebuie să reflecte interesele și necesitățile elevilor din Călărași.

2. Principiul transparenței

Asociația se bazează pe transparență decizională în întreaga activitate desfășurată de organismele sau structurile sale.

3. Principiul competenței

Asociația consideră că selecția în orice activitate precum și constituirea ierarhiilor socio­profesionale trebuie să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea profesională și conduita morală.

4. Principiul non­violenței

Asociația refuză și condamnă orice atitudine violentă, susținând promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau a litigiului.

III. DEMERSURI

Având în vedere că suntem o asociație nou înființată, primele demersuri au vizat radiografierea exhaustivă a respectării Statutului Elevului în județul Călărași, prin implementarea unui chestionar fundamentat pe indici cuantificabili. Mai mult decât atât, studiul realizat prezintă foarte clar problemele de la firul ierbii din climatul educațional județean, astfel încât am demarat deja o campanie online de promovare a principalelor drepturi prevăzute în actul normativ.

Așadar, în fiecare zi, pe pagina de Facebook a asociației a fost postată o poză conținând unul dintre drepturile pe care orice elev ar trebui să le cunoască, poză însoțită de sfaturi și comentarii suplimentare, de la caz la caz.

Mai mult decât atât, am luat parte activ la discuțiile privind acordarea subvenției de 50% pentru transportul local cu mijloace în comun pentru elevi, așa cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011 și în urma negocierilor cu reprezentanții administrației publice locale, astfel încât legislația vigoare să fie respectată, demersul a luat sfarşit prin respectarea legii.

În ceea ce privește promovarea asociației, am pregătit o caravană în liceele din localitate în mod prioritar, unde am discutat cu elevii de clasa a IX-a despre ce înseamnă a fi licean în Călărași.

Simultan, realizat un studiu asupra gradului de implicare a elevilor în procesul decizional și monitorizăm organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de elev reprezentant în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page