Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — septembrie 11, 2014 at 12:23

Asistență oferită beneficiarilor bulgari din proiectele finanțate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

by

În data de 10 septembrie 2014, în cadrul unei întâlniri tehnice, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a reunit în Ruse beneficiarii din districtele Pleven, Ruse, Veliko Tarnovo și Sofia. 

brct1Evenimentul încheie seria celor 6 întâlniri tehnice proiectate în acest an pentru a încuraja comunicarea directă şi pentru a oferi participanţilor soluţii concrete la problemele cu care aceştia se confruntă în implementarea proiectelor.

Scopul întâlnirii a fost acela de a furniza informaţii referitoare la implementarea proiectelor în conformitate cu cerinţele PCT Ro-Bg 2007-2013, instrucţiunile Autorității de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România) şi legislaţia naţională, care să sprijine beneficiarii în întocmirea corectă a modificărilor contractuale, rapoartelor de progres şi cererilor de rambursare. Beneficiarii au fost încurajați să solicite, până la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an, rambursarea cheltuielilor efectuate la nivelul proiectelor pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile în contextul PCT Ro-Bg 2007-2013.

brctUtilizarea integrală și conformă a fondurilor destinate României și Bulgariei prin program reprezintă principala preocupare a Autorității de Management, a Autorității Naționale (Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria) și a BRCT Călărași. Sprijinirea eficientă a beneficiarilor se reflectă în procentul de absorbție a fondurilor europene. În acest moment, valoarea cererilor de rambursare depuse la BRCT Călărași reprezintă 63,12% din alocarea financiară pentru axele prioritare destinate beneficiarilor.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectele finanțate, precum și stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page