Comunicate de presă — octombrie 4, 2017 at 22:27

APIA: S-au stabilit cuantumurile plăților directe pentru 2017

by

ApiaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași informează cu privire la faptul că în data de 28.09.2017, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 771 Hotărârea de Guvern nr. 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.

Cuantumurile plăților directe în sectorul vegetal, an de cerere 2017, sunt următoarele:

Denumire scheme APIA Cuantum minim *) (euro/ha)
Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) 97,2452
Schema de plată redistributivă Nivelul 1 (1- 5 ha, inclusiv) = 5,0000

Nivelul 2 (peste 5 și până la 5 ha, inclusiv)  =  48,3251

Schema de plată pentru înverzire  57,1745
Schema de plată pentru tinerii fermieri 24,3113

*) Cuantumul minim se majorează până la atingerea plafonului alocat, în baza suprafețelor determinate.

În ce privește plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de plată 2017, acestea au fost stabilite astfel:

– 24.081,014 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;

– 101.200,897 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;

– 50.783,642 mii euro pentru schema decuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic prezentate mai sus se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau femele ovine/caprine eligibile.

Pentru plata directă pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine s-a aprobat plafonul de 48.500 mii euro, iar cuantumul se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Menționăm că începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va acorda plăți în avans în cadrul tuturor schemelor de plăți, iar începând cu data de 1 decembrie 2017, va efectua plățile corespunzătoare diferenței între cuantumul calculat și acordat în avans și plafonul financiar al fiecărei scheme, în condițiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.

Plățile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anii 2017 și 2018 și se fac în lei, utilizând ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2017.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.