Comunicate de presă — octombrie 4, 2017 at 22:34

APIA Călărași: S-a publicat Raportul de selecție preliminar pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

by

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași informează potențialii beneficiari că pe site-ul instituției www.apia.org.ro, în conformitate cu alin. 15, art. 6 din OMADR nr.362/2016, s-a publicat Raportul de selecție preliminar, aprobat de către directorul general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management PNDR, pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1  „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sesiunea 1/2016.

padureÎn termen de 3 zile lucrătoare de la publicare, Centrele Județene APIA vor notifica solicitanții cu privire la rezultatele selecției cererilor de sprijin.

Facem precizarea că raportul de selecție preliminar nu reprezintă decizie de finanțare.

Rezultatele Raportului de selecție preliminar pot fi contestate de către solicitanți până la data de 12.10.2017, inclusiv.

Elementele care pot fi contestate sunt următoarele:

– elemente legate de eligibilitatea cererii de sprijin;

– punctarea unui/unor criterii de selecție;

– valoarea estimată a sprijinului.

Sesizările care vizează alte elemente decât cele menționate mai sus vor fi soluționate de structura competentă din cadrul CJ APIA, conform prevederilor legale ce reglementează regimul juridic aplicabil petițiilor și sesizărilor, cu termen de răspuns în 30 de zile calendaristice.

După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, APIA va publica Raportul de selecție final urmând ca beneficiarii să fie notificați pentru prezentarea la Centrele județene APIA în vederea semnării contractelor de finanțare.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page