Comunicate de presă, Ultimile Știri — august 10, 2017 at 22:06

APEL DE SELECȚIE MASURA 3 – ”Sprijin pentru investiții in activități neagricole și dezvoltarea rurală a microregiunii Valea Mostiștei”

by

agriculturaANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN                   CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 3 – ”Sprijin pentru investiții in activități neagricole și dezvoltarea rurală a microregiunii Valea Mostiștei”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Masurii 3 –    „Sprijin pentru investiții in activități neagricole și dezvoltarea rurală a microregiunii Valea Mostistei” în perioada 18.08.2017-18.09.2017

  • Data lansării apelului de selecție: 18.08.2017;
  • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 3 –  „Sprijin pentru investiții in activități neagricole și dezvoltarea rurală a microregiunii Valea Mostiștei” are ca beneficiari eligibili:

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul eligibil LEADER al microregiunii Valea Mostistei;

 – Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona eligibilă LEADER a microregiunii Valea Mostistei în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

  • Fondurile disponibile pentru Masura 3 – 400.000 euro
  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 100.000 euro
  • Data limită de depunere a proiectelor : 29.09.2017
  • Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00.
  • Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 3, disponibil pe pagina de internet valeamostistei.ro
  • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0725.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

  • La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 3.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page