Comunicate de presă — iulie 19, 2017 at 15:54

APEL DE SELECȚIE MASURA 2 – ”Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole”

by

ANUNT – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

APEL DE SELECȚIE MASURA 2 – ”Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Masurii 2 –    „Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole” în perioada 28.07.2017-28.08.2017

 • Data lansării apelului de selecție: 28.07.2017
 • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 2 –    „Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole” are ca beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai desfasurat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-up);
 • Fondurile disponibile pentru măsura 2 – 150.000 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de:

– 50.000 euro/proiect

 • Data limită de depunere a proiectelor : 28.08.2017
 • Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00.
 • Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 2, disponibil pe pagina de internet valeamostistei.ro
 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0723.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

 • La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 2.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page