Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iunie 10, 2013 at 18:17

APDRP: Beneficiarii PNDR vor derula achiziţiile private direct pe pagina de internet aAPDRP

by

APDRPAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pune la dispoziţia beneficiarilor de fonduri europene pe pagina de internet a instituţiei, o secţiune specială în care pot publica online invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire pentru licitaţiile organizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Noua secțiune, denumită „Achiziţii beneficiari privaţi PNDR”, poate fi accesată începând cu 5 iunie 2013 şi oferă informații şi documente necesare pentru achizițiile de servicii, bunuri sau lucrări realizatede cătrebeneficiariiprivați aifondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR. Astfel, beneficiarii privați pot opta fie pentru desfăşurarea achizițiilor conform prevederilor Manualului de Achiziții pentru beneficiari privați ai APDRP (prin publicarea documentelor specifice pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro), fie pentru aplicarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, conform ouG nr. 34/2006 şi HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare (prin publicarea în Sistemul electronic de Achiziții Publice SeAP – www.e-licitatie.ro).

„Fondurile nerambursabile se acordă beneficiarilor privaţi care încheie contracte de achiziţie de lucrări, bunuri sau servicii, doar dacă obiectul contractului de achiziţii corespunde cu parametrii de performanţă şi productivitate prevăzuţi în documentaţia tehnică şi financiară a proiectului. De asemenea sunt condiţii foarte clar menţionate,inclusivpepaginadeinternet în secţiunea nou creată, care au rolul de a asigura egalitatea de şanse, dar şi transparenţa necesară şi firească unui proces de achiziţii derulat cu fonduri europene.” a declarat George TURTOI, directorul general al APDRP.

Pentru beneficiarii care optează pentru publicarea conform prevederilor Manualului deAchiziții pentru beneficiari privați, APDRP pune la dispoziție documentele necesare, mai exact: Invitația de participare pentru licitația de selecție a ofertelor şi Anunțul de adjudecare a ofertelor. Documentele sunt publicate în secțiunea Informații utile –Achiziții beneficiari privați PNDR. Pe aceeaşi pagină va fi disponibil pentru toate persoanele interesate un modul de arhivare şi căutare facilă a tuturorinvitațiilortransmise, precum şi a anunțurilor de adjudecare.

Beneficiarii privați trebuie să respecte cerințele APDRP stabilite prin „Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR” (din Manualul de proceduri pentru achizițiile publice a proiectelor PNDR) şi vor aplica procedurile de licitație prin cerere de ofertă,licitație deschisă etc., în funcție de pragurile valorice impuse de legislația națională.

Contractele mai mari de 15.000 de euro (valoarea fărăTVA)trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte, cu condiția publicării pe siteul www.apdrp.ro a invitației de participare şi a dosarului cererii de oferte şi a primirii de către beneficiarul privat a cel puțin trei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar.

Contractele mai mici de 15.000 de euro (valoarea fără TVA) potfi adjudecate folosind procedura cu o singură ofertă sau, dacă beneficiarul doreşte să asigure o transparență mai mare, poate aplica procedura de selecție de oferte, menționată mai sus.

Sursa: regio.adrsudmuntenia.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page