Anunţuri, Ultimile Știri — mai 20, 2019 at 13:18

Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru MĂSURA 2.2. – „ Calitatea mediului inconjurator si bio-diversitatea”

by

Asociatia Valea Mostistei – anunta lansarea primei sesiunipentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ”VALEA MOSTISTEI”, finantata prin PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020: PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale

MĂSURA 2.2. – Calitatea mediului inconjurator si bio-diversitatea

Tipul apelului este competitiv cu termen limita de depunere

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 24.05.2019, ora 10:00.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare 28.06.2019, ora 14:00

Alocarea financiara totala pentru Masura 2.2 este: 137.232,00 lei, echivalentul a 30.000,00  euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO este 1 euro= 4,5744, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr.4/21.02.2019.

In cadrul prezentului apel de proiecte, introduce Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare în aplicația informatică MySMIS 2014 disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.În acest sens vor achiziționa o semnătură electronică și o va utiliza în conformitate cu cerințele aplicației în MySMIS 2014.

Valoarea mxima eligibila aferenta unui proiect (ajutor public nerambursabil)  este de 137.232,00 lei, echivalentul a 30.000,00 euro.

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect (ajutor public nerambursabil)  este de 22.872,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii. Procedrua de evaluare si selectie este afisata pe site-ul www.flagvaleamostistei.ro si este disponibila la cerere la sediul Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Libertatii, nr. 1, punct de lucru str. Nicolae Titulescu, nr.7  (COMPLEX SERVICE), Lehliu-Gara, judetul Calarasi.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin notificarea de aprobare a focumentelor de accesare a masurilor din SDL nr. 322899/24.04.2018 si este publicat pe site-ul Asociatiei Valea Mostistei – www.flagvaleamostistei.ro.

Informatii se pot solicita la punctul de lucru al Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Nicolae Titulescu, nr. 7 (COMPLEX SERVICE), judetul Calarasi; telefon fix: 0374.944.909 sau Mobil: 0756.129.877

 

Manager,

Costea Voicu Ion

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page