Ultimile Știri — februarie 14, 2020 at 11:58

ANUNT PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE MĂSURA 2.1.  „Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei”

by

APEL NR.1/13.02.2020

ANUNT PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE

MĂSURA 2.1.

 „Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei”

 

Asociatia Valea Mostistei – anunta lansarea sesiunii 1 pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ”VALEA MOSTISTEI”, finantata prin PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020: PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale

MĂSURA 2.1. – „Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei”

Tipul apelului este competitiv cu termen limita de depunere

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 17.02.2020, ora 14:00.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare 20.03.2020, ora 12:00.

Alocarea financiara totala pentru Masura 2.1 este: 101.435,04 lei, echivalentul a 22.174,50 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO este 1 euro= 4,5744, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr.4/21.02.2019.

In cadrul prezentului apel de proiecte, introduce Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare în aplicația informatică MySMIS 2014 disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.În acest sens vor achiziționa o semnătură electronică și o va utiliza în conformitate cu cerințele aplicației în MySMIS 2014.

Valoarea mxima eligibila aferenta unui proiect  202.870, 08 LEI, ajutor public nerambursabil este de 101.435,04 lei, echivalentul a 22.174,50 euro.

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect (ajutor public nerambursabil) este de 22.872,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii. Procedrua de evaluare si selectie este afisata pe site-ul www.flagvaleamostistei.ro si este disponibila la cerere la sediul Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Libertatii, nr. 1, punct de lucru str. Nicolae Titulescu, nr.7  (COMPLEX SERVICE), Lehliu-Gara, judetul Calarasi.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin notificarea de aprobare a focumentelor de accesare a masurilor din SDL nr. 322899/24.04.2018 si este publicat pe site-ul Asociatiei Valea Mostistei – www.flagvaleamostistei.ro.

Informatii se pot solicita la punctul de lucru al Asociatiei Valea Mostistei, Lehliu-Gara, str. Nicolae Titulescu, nr. 7 (COMPLEX SERVICE), judetul Calarasi; telefon fix: 0374.944.909 sau Mobil: 0756.129.877

 

Manager,

Costea Voicu Ion

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.