Anunţuri, Ultimile Știri — ianuarie 21, 2014 at 21:42

ANUNT: LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CALINESCU” organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar

by

1616613_585366294874036_1266767613_nLICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN GEORGE CALINESCU

CALEA CĂLĂRAŞI NR. 108,
COM. GRĂDIŞTEA, JUD. CĂLĂRAŞI
C.I.F.: 24082431; TEL./ FAX: 0242336518  e-mail: scoala.gradisteacl@yahoo.com
site: www. scoalagradisteacl.ro

Nr. 20/20.01.2014

Avand in vedere:

-Art.30 din Legea nr. 53/2003,privind Codul Muncii,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. III.din Ordonanta de urgenta nr. 35/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public si social,al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului,precum si aplicarea unitara a dispozitiilor legale.

– Art. 91 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2001

– OMECTS nr. 4422/15.06.2011 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

-Ordonanta de urgenta nr. 77 din 26.06.2013

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CALINESCU” organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar  conform calendarului .

Director,

Prof. Trifan Gabriela

I.                   GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

DATA

ETAPE

20.01.2014 Publicarea anuntului
27-31.01.2014 Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul scolii si verificarea documentelor
17.02.2014 Sustinerea concursului

 

  1. II.                CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1.      Absolvirea unei institutii de invatamant superior,respectiv a unui liceu cu diploma de bacalaureat sau abolvirea invatamantului postliceal cu specialitatea tehnician in activitatera de secretariat.

2.      Cunostinte de operare pe calculator (Word,Excel)

 III.             DOCUMENTE DE INSCRIERE:
 1.      Copie diploma bacalaureat,scoala postliceala,licenta.
2.      Copie act de identitate.
3.      Copie certificat nastere/casatorie.
4.      Cazier judiciar.
5.      Copie carnet de munca.
6.      Adeverinta care sa ateste starea de sanatate de la medicul de familie.
7.      Recomandare de la ultimul loc de munca (daca este cazul).
8.      Curriculum Vitae european, insotit de documente justificative.

9.      Cererea de inscriere.

Copiile solicitate vor fi insotite de documentele in original pentru conformitate cu originalul

Director,
Prof. Trifan Gabriela

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page