Anunţuri — noiembrie 14, 2018 at 12:15

ANUNT: DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL SDL VALEA MOSTIȘTEI

by

APEL DE SELECȚIE MASURA 7 – ” Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse”

Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Mostiștei anunţă:  lansarea Masurii 7 – „Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse” în perioada 19.11.2018-19.12.2018

 • Data lansării apelului de selecție: 19.11.2018
 • Masura lansata prin apelul de selectie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura  7 are ca beneficiari eligibili:

 • ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților entice din teritoriul GAL. ( Acestia trebuie sa faca parte din categoria furnizorilor de servicii sociale).
 • Furnizori acreditați de servicii sociale.
 • GAL-ul – pentru care nici un alt solicitant nu isi manifesta interesul, se aplica masuri de evitare a conflictului de interese. În situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice
 • Fondurile disponibile pentru Masura 7 – 000 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 000 euro.
 • Data limită de depunere a proiectelor : 19.19.2018
 • Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse la

sediul GAL Valea Mostistei, in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș

Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic luni si marti 08:00-14:00 si miercuri – vineri 12:30-

16:30.

 • Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 7, disponibil pe pagina de internet valeamostistei.ro
 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Informații suplimentare, sprijin și consiliere se pot obține  la sediul GAL Valea Mostiștei  din orașul Lehliu-Gară, str. Nicolae Titulescu, Nr. 7 (COMPLEX SERVICE). Site-ul www.valeamostistei.ro , e-mail gal.valeamostistei@valeamostiste.ro , telefon: 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 0725.831.683 (Ghedzira Nicolae) 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian).

 • La sediul GAL este disponibila versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 7.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page