Anunţuri — martie 11, 2015 at 11:10

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ/NEGOCIERE DIRECTĂ

by

UntitledPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

ANUNȚ LICITAȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

Nr. ……………  /  ………………….

 

      ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ/NEGOCIERE DIRECTĂ

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Municipiul Călărași, cu sediul în Călărași, str. București nr.140A, judeţul Călărași, telefon 0242/311005, 0242311031, fax 0242/318574, e – mail office@primariacalarasi.ro, lili.radan@primariacalarasi.ro.
 2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: H.C.L. Călărași nr. ………………………
 3. Aria teritorială, trasee, grup de trasee: Municipiul Călărași, pe următoarele trasee: – Traseul nr. 1: S.C SIDERCA S.A – BLOCURI PREFAB – Traseul nr. 2: S.C SIDERCA S.A – GARA- MAGURENI  – Traseul nr. 3: SPITALUL JUDEȚEAN – CHICIU
 4. Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/detaliat

/detaliată pe activităţi: Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Călărași, conform caietului de sarcini.

 1. Durata contractului de delegare a gestiunii: 6 (şase ) ani de la data semnarii contractului.
 2.  Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Municipiul Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași, Serviciul Achiziții publice și Informatică, tel/fax 0242/311031, 0242/311005, int. 143, fax 0242/318574, lili.radan@primariacalarasi.ro. Documentația de atribuire poate fi achiziționată în urma unei solicitări scrise.
 3. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: Documentația poate fi achiziționată contra sumei nerambursabile de 100 lei. Contravaloarea documentației de atribuire se va achita la casieria instituției sau cu ordin de plată în contul RO53TREZ20121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Călărași.
 4. Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: ………………, ora ………….., Primăria Municipiului Călărași, str București, nr. 140 A, la Registratură.
 5. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ……………, ora ………, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București, nr. 140A.
 6. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Garanţia de participare la licitaţie este de 10000 lei şi se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată în contul RO81TREZ2015006XXX000203 deschis la Trezoreria Călărași sau lichidităţi depuse la casieria instituţiei.
 7. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la deschiderea lor.

 

 

PRIMAR,

              DRĂGULIN DANIEL ȘTEFAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page