Anunţuri, Ultimile Știri — ianuarie 3, 2020 at 12:06

ANUNŢ DE MEDIU-ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA DRAGOS VODA

by

ANUNŢ DE MEDIU

 

COMUNA DRAGOS VODA, cu sediul in comuna Diagos Voda, str. Principala, nr. 51, jud. Calarasi, in calitate de titular al planului ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA DRAGOS VODA” amplasat in comuna Dragos Voda, satele Dragos Voda, Bogdana. Socoalele.jud, Calarasi,, aduce Ia cunostinta autorităţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menţionat, luarea de catre Agenţia pentru Protectia Mediului Calarasi, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării  acestui plan

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informatiile de mai jos, pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protectia Mediului Calarasi www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia din mun.Calarasi, Sos-Chiciului, nr.2, jud Calarasi, in intervalul orar 9-13 al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia A.P.M. Calarasi nr. 14790730.122019 de emitere a Avizului de mediu necesar adoptarii planului urbanistic zonal in cauza;

> proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluarii de mediu – in forma avizata de A.PM Calaiasi;

  • declaraţia prevăzută de art.33 alin, (1) liL b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page