Anunţuri — noiembrie 29, 2017 at 19:38

ANUNȚ ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ

by

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITANȚILOR PENTRU ATRIBUIREA DE  TERENURI PENTRU TINERI  IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE  PERSONALĂ CONF.LEGII NR 15/2003                                                                    

Nr.  49583   din   29.11.  2017

A N U N Ț

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALA CONFORM PREVERERILOR  LEGII NR.15/2003

Comisia  constituită în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016, aduce la cunoștință  tinerilor care au dosare depuse pentru obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate  personală în baza prevederilor Legii nr. 15/2003, vă  invită să vă prezentați  la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol si Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Călărași  până la data de 31.12.2017,  să  completați  dosarelor prin care ați solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 m.p.

Solicitanți care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi înscriși în categoria dosarelor incomplete.

Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.

Relații suplimentare puteți obține la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol si Cadastru  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau pe site-ul  primariacalarasi.ro DIRECȚIILE PRIMĂRIEI /  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ / Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol si Cadastru.

PREȘEDINTE,

Coman Dragoș Florin

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.