Dezvoltare durabilă, Economie — februarie 9, 2017 at 12:34

ANRE a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

by

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din data de 08.02.2017, un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, reglementare elaborată în cadrul procesului de actualizare și completare a cadrului de reglementare existent și în concordanţă cu obiectivele de reglementare privind dezvoltarea unui sistem energetic eficient, fiabil şi orientat către clientul final.

energiePrevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, se aplică în relațiile dintre furnizor și clienții finali – cu ocazia derulării contractului de furnizare a energiei electrice.

Dintre principalele elementele de noutate introduse prin Standardul aprobat astăzi menționăm:

  • determinarea trimestrială de către furnizori a valorilor indicatorilor de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de clienți finali respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari;
  • obligaţia operatorilor economici care deţin licenţă de furnizare a energiei electrice, dar nu desfăşoară activitate de furnizare la clienţii finali, de a publica pe paginile proprii de internet, la termenele prevăzute în standard, pentru transmiterea la ANRE a raportărilor privind indicatorii de performanţă, o informare prin care motivează faptul că nu au calculat și publicat indicatorii de performanță;
  • obligaţia furnizorilor de ultimă instanță de a plăti compensaţii clienţilor casnici şi în situaţia în care nu respectă termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 177/2015;
  • s-a introdus prevederea ca, în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice negociate, în situaţia în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prestate, furnizorii să achite eventuale compensații clienţilor finali, conform prevederilor contractuale;
  • pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, conform reglementărilor specifice în vigoare, furnizorul are obligaţia să organizeze şi să menţină un punct unic de contact, care cuprinde:
  • un punct central, care asigură o structură specializată în comunicarea cu clientul final. Această structură oferă clientului final posibilitatea prezentării, într-un loc prestabilit, prevăzut cu registratură proprie, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea serviciilor prevăzute în licenţa de furnizare a energiei electrice (contractare, facturare, încasare, informare, preluarea și soluționarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc.) şi care, după caz, coordonează punctele de informare regională/locală ale furnizorului, ce sunt ușor accesibile și situate la distanță de maximum 50 km de locurile de consum ale clienților finali proprii care beneficiază de serviciu universal;
  • un serviciu permanent de voce şi date;
  • o adresă de poştă electronică;un număr de fax;
  • introducerea unei anexe care cuprinde informațiile strict necesare pe care solicitantul trebuie să le pună la dispoziția furnizorului, pentru întocmirea unei oferte de furnizare.

Impactul socio-economic al Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice va fi unul pozitiv atât asupra pieţei de energie în ansamblul ei – prin creşterea protecţiei consumatorilor, asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică și promovarea concurenţei pe piaţa de energie electrică prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului, asupra operatorilor economiciprin obligaţia acestora de a asigura clienţilor finali un standard ridicat de furnizare a energiei electrice, în condiţii clar definite, transparente, nediscriminatorii şi uşor de verificat, precum și asupra consumatorilor/clienţilor finaliprin asigurarea informării clienţilor finali cu privire la: calitatea serviciilor oferite, compensaţiile plătite de furnizorii de energie electrică în situaţia în care nu sunt respectate nivelurile garantate ale indicatorilor de performanţă, precum şi la mijloacele de comunicare şi informare puse la dispoziţia clienţilor finali de către furnizorii de energie electrică.

Tot în ședința de astăzi, 8.02.2017, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul 7/2017 de aprobare a Regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică, ordin aprobat pentru respectarea prevederilor introduse prin Legea 203/2016 de modificare și completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Ordinul instituie ca obligaţie pentru părţile implicate în contractele încheiate pe piaţa reglementată sau de export să transmită operatorului pieţei de energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maxim 7 zile de la data încheierii lor, respectiv maxim 7 zile pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului.

La rândul său, operatorul pieței de energie publică informațiile referitoare la preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv contractele de pe piaţa reglementată sau de export, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 43 (2) din Legea 123/2012 potrivit cărora operatorului pieţei de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informaţiilor legate de tranzacţiile de energie electrică pe care le deţine, obţinute pe parcursul activităţii sale, altfel decât în condiţiile legii.

Estimăm că regulile aprobate vor conduce la creşterea gradului de transparenţă pe piaţa de energie electrică, la stabilirea unor condiţii echitabile de acces la informaţii pentru participanţii la piaţă, precum și la îmbunătăţirea mediului concurenţial, care se va reflecta pozitiv asupra clienţilor finali şi va contribui la creşterea gradului de educaţie a acestora în domeniul pieţei de energie electrică.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page