Comunicate de presă — februarie 19, 2014 at 18:12

AJOFM Călărași susține financiar angajatorii care acordă o șansă tinerilor absolvenți pentru a-și realiza stagiul

by

face_your_fear

 În conformitate cu prevederile Legii 335 din 10 decembrie 2013, angajatorii care  încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  Suma lunară  se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Legea reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie.
Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, tânărul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.
Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior  intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în 12 martie 2014.

Criteriile și modul de acordare a finanțării din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea Legii 335/2013.

 

Responsabil mass-media,

Donciu Simona

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page