Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — septembrie 16, 2014 at 13:16

AJOFM Călăraşi: În această lună se organizează gratuit 4 programe de formare profesională

by

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi organizează în această lună 4 programe de formare profesională gratuite, pentru un număr de 56 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

locuri de muncaMeseriile/ocupațiile la care se pot înscrie solicitanții sunt: operator introducere, validare și prelucrare date, comerciant vânzător mărfuri nealimentare, patiser sau lucrător instalator pentru construcții.

Înscrierea la cursurile de (re) calificare se poate face pe baza recomandării emise de consilierul de orientare profesională al AJOFM Călărași , recomandare însoţită de următoarele documente: act de identitate, diplomă de studii, certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul persoanelor de sex feminin), adeverinţă medicală din care să reiasă că persoana este aptă de muncă, precum şi certificat fiscal emis de Administraţia Financiară, din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri. Toate  documentele vor fi prezentate în original şi copie.

Cursurile de re/calificare sunt prevăzute a se organiza atât prin Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi cât şi prin furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

În urma examenului de absolvire, cursanţii primesc certificat de calificare sau de absolvire, diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe baza cărora pot presta activitatea în orice stat UE.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page