Comunicate de presă, Ultimile Știri — octombrie 24, 2014 at 15:51

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: Informare

by

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la specia ovine – caprine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

apiaFondul de Garantare a Creditului Rural IFN –  SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –  SA (FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea creditelor acordate de bănci fermierilor.

Toate convențiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT, sectorul zootehnic la specia ovine – caprine, pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările privind datele din cererea de solicitare a ANT până la data emiterii adeverinței, conform reglementărilor în vigoare, precum și numărul de animale solicitate pentru prima pe cap de animal.

De asemenea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinței și că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare

Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1472/30.09.2014, suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sector ovine – caprine este de 20 lei/cap de animal.

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul  numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare),  pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine  profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru  beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

Director Executiv,
Eugen MOGOS

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page