Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — noiembrie 5, 2015 at 23:08

AFIR a semnat un Protocol de colaborare cu ANAP

by

În cursul acestei săptămâni, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a încheiat un Protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru stabilirea unei abordări unitare a întocmirii documentațiilor de atribuire privind derularea achizițiilor publice pentru beneficiarii publici ai fondurilor europene nerambursabile accesate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

fonduriProtocolul de colaborare prevede un conținut standard al fișelor de date și al anexelor aferente acestora, ca parte integrată în atribuirea contractelor de achiziție publică. Metodologia de lucru, astfel stabilită se aplică în cadrul măsurilor de utilitate publică din cadrul PNDR 2020, mai precis Submăsura 4.3Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, Submăsura 7.2Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” și Submăsura 7.6Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

Totodată, normele agreate în cuprinsul acestui protocol sunt valabile și pentru măsurile de finanțare care se adresează beneficiarilor publici ai PNDR 2007 – 2013, anume Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii ruraleși Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

În baza acestui Protocol, AFIR semnalează necesitățiile și problemele legate de procesul de achiziție întâmpinate de beneficiarii publici ai PNDR și comunică soluțiile propuse către ANAP. De asemenea, AFIR poate convoca grupul de lucru comun când consideră oportun și participă activ la lucrările acestuia pentru identificarea și aprobarea unor soluții la problemele punctuale înregistrate în implementarea proiectelor europene.

Protocolul de colaborare între AFIR și ANAP a intrat în vigoare și a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată, cu scopul de a înlesni accesul beneficiarilor publici la fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea spațiului rural.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page