Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — februarie 22, 2017 at 09:00

AFCN: Primăvara 2017 demarează cu un nou apel de proiecte

by

Pe 1 martie Administrația Fondului Cultural Național va lansa o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale. Unul din obiectivele principale ale AFCN îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate. 

afcn proiectePe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie (datele pot să difere cu câteva zile în funcție de poziționarea în săptămână). Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Au fost definite nouă arii de finanțare, cu priorități specifice pentru fiecare arie : ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, INTERVENȚIE CULTURALĂ, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL.

Perioada de derulare a proiectelor este iunie – noiembrie 2017. Sunt eligibile proiectele ce vizează arii precum teatrul, dansul, artele vizuale și educația prin cultură, iar plafonul maxim pentru proiecte este stabilit la 75.000 de lei.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03. 2017, termenul limită este 30 martie 2016, ora 17:00. Proiectele vor fi depuse doar în variantă online, sesiunea fiind activă în perioada 1 – 30 martie 2017.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

  • persoanele fizice autorizate sau, pe scurt, PFA-urile;
  • firmele publice sau private, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale;

Condițiile pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii proiectului sunt:

  • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Plafoanele maxime pentru proiecte sunt stabilite la 75.000 de lei în cazul proiectelor care se implementează în ariile tematice următoare:

  • arte vizuale;
  • dans;
  • muzică;
  • teatru

În cazul celorlalte arii tematice, plafonul maxim pentru proiecte este stabilit la 50.000 de lei.

Ajutorul public nerambursabil este de 90%, astfel că beneficiarii vor asigura din surse proprii contribuția de 10% din valoarea proiectului.

Proiectele aprobate pentru finanțare vor avea la dispoziție, pentru implementarea efectivă, un termen de șase luni, între iunie și noiembrie 2017.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.

Mai multe informații despre acest apel de proiecte, precum și formularele necesare, pot fi obținute pe pagina AFCN, aici.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page