Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — iulie 28, 2014 at 18:02

ADR Sud Muntenia sprjină beneficiarii privaţi în implementarea corectă a contractelor finanţate prin Regio

by

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat, săptămâna trecută, o nouă rundă de seminarii de instruire destinate beneficiarilor privaţi de la nivelul regiunii noastre, care au primit finanţare nerambursabilă Regio.

adr3Întâlnirile de lucru, ce s-au desfășurat la sediul agenţiei în datele de 22 și 25 iulie, au avut ca scop oferirea de asistenţă noilor beneficiari Regio, prin informarea lor cu privire la modul cum trebuie să realizeze implementarea corectă a proiectelor pentru care au obţinut, în luna iunie, finanţare nerambursabilă de 100% din FEDR și de la bugetul de stat.

La aceste instruiri au participat în total peste 30 de reprezentanţi ai mediului privat din regiunea Sud Muntenia, care au primit asistenţă financiară în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

adr1Noii beneficiari privaţi au aflat, cu această ocazie, informaţii utile despre etapele implementării proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligaţiile de informare și publicitate, management de proiect, monitorizarea și evaluarea proiectului, implementare, cerinţe minime pentru implementarea cu succes a proiectului, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea și raportarea progresului, tipuri de evaluări, modificări la contractual de finanţare. alte teme de discuţie au vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata și rambursarea cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul proiectului‚ principii și reguli, întocmirea documentaţiei de atribuire și conformitatea dosarului achiziţiei.

adrCele două seminarii fac parte din sesiunea de instruire demarată de aDR Sud Muntenia pentru beneficiarii de la nivelul regiunii noastre, care au semnat contractele de finanţare în luna iunie, în cadrul celui de-al treilea apel de depunere de proiecte al programului Regio 2007 – 2013, pentru dezvoltarea microîntreprinderilor.

adr2ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Regio și are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769,0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page