Evenimente, Ultimile Știri — februarie 27, 2014 at 21:11

ADR Sud Muntenia a organizat un seminar de instruire pentru noii beneficiari de fonduri europene nerambursabile-POS CCE

by

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat joi, 27 februarie, un seminar de instruire la sediul din Călăraşi pentru noii beneficiari de fonduri europene nerambursabile.

1

Aceştia au semnat contractele de finanţare pentru a obţine sprijin financiar din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, Schema de finanțare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii.

Beneficiarii prezenţi la acest workshop au fost informaţi despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii despre documentele folosite în implementarea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată), precum şi despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi realizate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE. Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEDR vizează achiziționarea unor echipamente utile pentru dezvoltarea afacerilor, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au oferit informaţii utile despre cerințele legale ce se impun și procedurile pe care trebuie să le respecte beneficiarii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

De asemenea, s-au purtat discuţii despre modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page