De pe la noi, Editoriale — aprilie 6, 2016 at 13:34

Adică 52 de miliarde !!!??? Atât ne costă incompetenţa, hoția… și/sau prostia la Ecoaqua???!!!

by

IMG_5772

Domnule Prefect George Iacob, aţi atacat  Hotărârea nr.12-31.03.2016 a consiliului municipal Călăraşi pe motive de nelegalitate?

5.249.818,91 lei, adică 52 de miliarde solicită Ecoaqua pentru corecții financiare, cheltuieli neeligibile, cheltuieli de întârziere, întârzieri în derularea lucrărilor de execuție din diferite motive, cele mai des întâlnite fiind cele legate de incapacitatea antreprenorilor de a mobiliza financiar, uman și material resursele necesare derularii lucrărilor în ritmul contractual…

…adică încărcarea costurilor datorate unor cauze generate de un management defectuos .  În orice carte de management încărcarea costurilor datorate unor astfel de cauze sunt enumerate printre rezultatele unui management defectuos. Pentru ca sfidarea să fie maximă, Neagu Cezar este premiat cu  500 de mil. lei pentru acest fapt.

Adică 52 de miliarde !!!???Atât ne costă hoția…și/sau prostia!!!???

Într-o acţiune concertată atât consiliul judeţean cât şi consiliul municipal demarează rapid procedurile de  a satisface cerinţele Ecoaqua. În loc să fie atenţi la cerinţele cetăţenilor, la exigenţele respectării proiectului şi condiilor de calitate în care se desfăşoară, și să ceară conducerii Ecoaqua  să oblige constructorul să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, consiliul județean şi consiliul local se grăbesc să emită hotărâri care să legitimeze cerinţele Ecoaqua şi să paseze “pisica moartă” de la răspunderile individuale la răspunderile colective şi să treacă pierderile şi corecţiile pe seama bugetelor publice.

Primăria și  consiliul local, consiliul județean,  au datoria să apere proprietatea publică și   confortul cetățenilor. În  schimb, sfidătoarea acțiune și atitudinea, complicitățile vinovate la lucrul prost făcut care este CL 8.

Sunt flagrante discrepanțele între motivele invocate de consiliul municipal și cele invocate de consiliul județean pentru aceiași situație și același obiect al hotărârii mărirea capitalului social (vedeți documentele în anexe) Aiuritoare şi aburitoare aceste documente susţinute de un zgomot de fond al presei partizane.

Mai mult, chiar Neagu Cezar  a invocat în şedinţa de consiliul local, că nu ştie de unde au apărut motivele stipulate în expunerea de motive a primarului Drăgulin.

Chiar aşa pe faţă? Primarul Daniel Drăgulin şi asumat public proiectul CL 8. Are şi interese directe !!!??? Cu toate acestea, majoritatea PNL-istă  cu aliatul de conjuctură UNPR  (consilierul local Cuţăr este subordonatul lui Neagu Cezar) din consiliul municipal, au aprobat această hotărâre.

Câteva precizări şi întrebări:

Hotărârea AGA ECOAQUA Nr.1/28.01.2016

Sunt respectate prevederile art.92 din Legea 215/2001 dacă reprezentantul Consiliului judeţean, şi al consiliului municipal, au avut mandat special să voteze (sau nu) Hotărâriea AGA nr.1/28.01.2016?

Reprezentantul Consiliului municipal şi  reprezentantul consiliului judeţean, a avut mandat special să voteze (sau nu) Hotărâriea AGA nr.1/28.01.2016?

Fără acest mandat special Hotărârea AGA Nr.1/28.01.2016 este nulă?

Pentru a “acoperi” această “lipsă”(nelegalitate), conducătorul Consiliului Judeţean Călăraşi şi Primarul Daniel Drăgulin, propun fiecare în parte, consilierilor, un proiect de Hotărâre prin care intenţionează să legitimeze “tardiv” votul reprezentantului consiliului județean în AGA şi în acelaşi timp, să transfere răspunderea de la executiv către consilierii municipali, respectiv judeţeni?

De ce nu este menţionată în preambulul proiectelor de hotărâre, Hotărârea AGA nr.1/28.01.2016, singurul act care ar fi putut fundamenta, din punct de vedere al necesităţii, oportunităţii şi legalităţii, aprobarea proiectului (în afară unei expertize economico-financiare, care nu este dorită de nimeni)?

Consiliul Judeţean şi consiliul municipal poate aproba majorarea capitalului social al SC ECOAQUA S.A. doar cu suma care îi revine? Nu, este un nonsens faţă de conceptul de societate pe acţiuni. Ar fi trebuit luate mai multe decizii, exprimate separat şi clar, nu “amestecate” într-un dispozitiv ambiguu şi fără sens?

Cum îşi imaginează iniţiatorii că Direcţia Economică şi Societatea ECOAQUA S.A. pot “executa”/duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, fără ca ordonatorul de credite să fie împuternicit?

Domnule Prefect George Iacob aţi atacat  Hotărârea nr.12-31.03.2016 a consiliului municipal Călăraşi pe motive de nelegalitate?

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page