Dezvoltare durabilă, Economie — aprilie 26, 2013 at 00:10

Actori cheie ai economiei sociale

by

Motto:  economia socială, singura șansă de organizare a săracilor

Actori cheie ai economiei sociale7Joi, 25 aprilie,a avut loc ”. la sediul Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu” Pitești, Argeș,  seminarul “Actori cheie ai economiei sociale și rolul lor în dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia. Dezbaterea regională a fost organizată de  Institutul de Economie Socială din cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Seminarul a oferit cadrul în care principalii actori interesați de acest domeniu au putut interacționa și schimba opinii,au identificat strategii de cooperare și au dezbatut propuneri de politici publice locale, regionale și naționale care să favorizeze dezvoltarea economiei sociale în Regiunea Sud Muntenia.

Din județul Călărași au participat Ion Voicu, Președitele GAL Valea Mostiștei, Actori cheie ai economiei sociale6Niculae Ghedzira, expert în dezvoltare rurală și Nelu Bălașa, Președintele Consiliului Local al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Călărași.

Acest eveniment a fost  organizat în cadrul proiectului ”Prometeus – promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” (ID 57676), implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!

Au fost abordate teme de inters și maximă responsabilitate:

Economia socială – concepte și abordări practice în promovarea sectorului

1. Principalele provocări și oportunități în dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud Muntenia în perioada 2014-2020. Rolul economiei

2. Situația economiei sociale în Regiunea Sud Muntenia. Principalii indicatorii socio-economici. Evoluție 2000-2011

3. Economia socială – o șansă pentru dezvoltarea locală. O viziune din teren

4. Rolul autorităților locale în dezvoltarea economiei sociale – Câteva recomandări rezultate în urma proiectului “Public Policy and Social Enterprises” INTERREG IVC

5. Rolul economiei sociale în combaterea excluziunii financiare: casele de ajutor reciproc și băncile cooperatiste

6. Rolul economiei sociale în furnizarea de servicii sociale, ocupare și integrare în muncă 
Rezultate și recomandări din experiența de până acum
Provocări și oportunități în activitatea întreprinderii sociale – integrarea în muncă

7. Rolul economiei sociale în dezvoltarea rurală
-Asociații și cooperative agricole – Experiența Institutului de Economie Socială
-Dezvoltare rurală prin facilitarea constituirii de structuri asociative ale fermierilor Cooperativele de consum și cooperativele mestesugărești – tradiție și stadiu actual
-Grupurile de Acțiune Locală LEADER și rolul acestora în promovarea economiei sociale în Regiunea Sud Muntenia

8. Politici publice locale, regionale și naționale pentru dezvoltarea economiei sociale.
-Politici publice pentru dezvoltarea economiei sociale – experiența internațională și contextul românesc

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page