Comunicate de presă — august 19, 2016 at 09:59

Acţiunii de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică

by

În perioada iunie – iulie 2016 în cadrul Acţiunii de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică au fost efectuate un număr de 8 controale. Au fost constatate un număr de 16 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni contravenţionale în valoare de 12000 lei. Dintre măsurile dispuse menţionăm:

-la nivelul unităţii vor fi asigurate materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor;

-se vor completa toate fişele de post ale lucrătorilor cu atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă;

-unitatea va lua măsura ca instruirea periodică să se efectueze de conducătorul locului de muncă;

-refacerea planului de securitate şi sănătate al şantierului conform cu prevederile HG 300/2006 act.;

-revizuirea tematicilor de instruire periodică în concordanţă activităţile desfăşurate de către lucrători.

Răzvan Ilie MESEŞEANU

Inspector Şef

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page