Cultură şi Educaţie, Educaţie — noiembrie 18, 2013 at 20:33

ACTIUNI METODICE ALE EDUCATOARELOR IN CADRUL CERCURILOR PEDAGOGICE

by

14“Trebuie să devenim schimbarea pe care dorim să o vedem.”
Mahatma Gandhi

Activitățile metodico-stiințifice şi psihopedagogice realizate prin intermediul cercurilor pedagogice reunesc educatoare din diferite unităţi preşcolare, atât. din mediul urban cât şi din mediul rural.

Pilonul numit calitate este unul fundamental în desfăşurarea cercurilor pedagogice, atunci când acestea au o tematică adecvată, un conținut interesant,  iar demersurile didactice urmăresc optimizarea actului de predare-învățare-evaluare.

O finalitate a cercurilor pedagogice o reprezintă  transformarea corpului didactic într-o elită  profesională, deoarece,  în cadrul cercurilor se desfăşoară  activități eficiente, de promovare a inovației şi creativității, de evidențiere a performanțelor preşcolarilor  şi a prestației didactice de calitate.

Cercurile pedagogice constituie foruri de evaluare critică  şi constructivă  a conținuturilor şi modurilor de organizare a procesului educațional, a metodelor de predare-învățare, de lansare a unor proiecte educaționale cu impact la nivel zonal şi județean, de comunicare şi valorificare a concluziilor cercetării pedagogice.

În cadrul cercurilor pedagogice trebuie să se desfăşoare cercetarea pedagogică  adevărată, ceea ce presupune afirmarea unei concepții pedagogice care stă  sub imperiul creativității, deschiderii, varietății şi flexibilității strategice şi acționale.

La activitățile de cerc pedagogic cadrele didactice au prilejul să-şi valorifice propria experiență  printr-un schimb real de idei  şi practici didactice; pentru că, numai împărtăşind experiența, bunele practici, vor contribui la dimensiunea europeană a educației.

In  anul  şcolar 2013-2014,  planificarea activității în cadrul cercurilor pedagogice s-a realizat  ținând cont de nevoile de perfecționare ale educatoarelor din județul Călăraşi.

Astfel, în data de 12 noiembrie 2013, la Grădiniţa Căsuţa poveştilor din Călăraşi, s –a desfăşurat acţiunea metodică din cadrul Cercului pedagogic “Educaţia pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii”.

La acţiune, au participat peste 30 de educatoare din Independenţa, Cuza-Vodă, Calaraşii Vechi, Ceacu, Vişini, Potcoava, Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu, Gălăţui, G.P.P. « Ţara Copilăriei » Călăraşi, Grădiniţa Căsuţa poveştilor Călăraşi.

Alături de doamna Bica Simion- inspector de specialitate si doamna Laurenţia Culea- coordonator centru metodic, metodistele responsabile ale acestei grupei metodice Aurelia Vasile, Nicoleta Flangea şi Mariana Ionescu,  au  propus forme variate  şi eficiente de activitate: dezbateri, referate,  analize de conținut, ateliere de lucru, activități interactive în grup, de dezvoltare a experiențelor valoroase  şi crearea de noi modele teoretice  şi practice, cercetări constatativ  –  ameliorative etc, ce vor constitui modalități prioritare de creştere a calității activității cadrelor didactice, în scopul obținerii unor performanțe observabile şi măsurabile în activitățile cu copiii..

Toate colegele  prezente la acţiunea metodică au  oferit un feedback pozitiv.

[wzslider autoplay=”true”]

MARIANA IONESCU

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page