Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — aprilie 1, 2014 at 23:18

98 de persoane pot benefia gratuit, începând cu luna aprilie 2014, de cursuri de formare profesională

by

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  din Călăraşi organizează, în luna aprilie 2014,  6 programe de formare profesională gratuite pentru persoanele care nu realizează venituri.

ospatarAbsolvenții acestor cursuri vor primi certificate de calificare în una dintre meseriile : patiser, măcelar , operator introducere, validare și prelucrare date, confecționer asamblor articole din textile sau comunicare în limba engleză.

Pentru a se urma unul dintre cursurile de (re)calificare  în meseriile de măcelar , operator introducere, validare și prelucrare date sau comunicare în limba engleză, solicitanţii trebuie sa aibă mimim învâţământ general obligatoriu (8 clase), iar în cazul cursurilor de patiser și operator introducere, validare și prelucrare date pot fi înscrise și persoane care au școală incompletă (mai puțin de 8 clase).

Înscrierea la cursurile de (re) calificare se poate face pe baza recomandării emise de consilierul de orientare profesională al agenţiei, recomandare însoţită de următoarele documente: act de identitate, diplomă de studii, certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul persoanelor de sex feminism), adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă, precum şi certificate fiscal emis de Administraţia Financiară, din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri. Toate  documentele vor fi prezentate în original şi copie

Responsabil mass-media
Simona Donciu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page