Dezvoltare durabilă, Economie — iunie 30, 2015 at 12:34

5 modificari fiscale valabile din Iulie 2015

by

Iată o prezentare a unora dintre cele mai importante modificari fiscale despre care s-a tot vorbit în ultima lună.

cod fiscal1. CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA SE TRANSMITE SI ONLINE

De la 1 iulie, alaturi de documentele care se transmit online, si certificatul de atestare fiscala si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se vor putea transmite prin Spatiul privat al contribuabilului.

De la data amintita se vor transmite prin intermediul Spatiului Privat Virtual al contribuabilului si “Certificatul de atestare fiscala” si “Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii”, pe langa cele peste 15 documente care se transmit deja online. Iata care sunt documentele pe care persoanele fizice le pot primi automat de la Fisc conform AvocatNet.ro:

 • Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anu 2013
 • Decizii de impunere privind platile anticipate, cu titlu de impozit pe profit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu 2015
 • Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

In plus, aminteste aceeasi sursa, la cerere, contribuabilii mai pot primi prin intermediul Spatiului privat:

 • Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de … ;
 • Nota obligatiilor de plata;
 • Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori;
 • Adeverinta de venit
 • Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual

In sens invers, contribuabilii pot emite si comunica Fiscului, online, urmatoarele documente:

 • Cerere privind Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de … ;
 • Cerere privind Nota obligatiilor de plata;
 • Cerere privind Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori.
 • Cerere privind Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin Spatiul privat virtual
 • Cerere de eliberare a adeverintei de venit
 • Declaratie de venit (formular 200) – pentru veniturile realizate incepand cu anul 2014
 • Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) – pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

2. NOI SCUTIRI PENTRU CEI CARE INVESTESC IN IMM-uri (Legea Business Angels)

Prin Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels s-au stabilit o serie de facilitati fiscale ce se vor acorda investitorilor individuali -business angels, incepand cu data de 17 iulie 2015.

Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite a)
Daca investitorul individual-business angel este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa acesta este este scutit de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale astfel dobandite.
Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru castigul din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.

Valoarea totala, cumulata a sumelor pentru care se aplica aceste facilitati nu poate depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels.

Investitorul individual-business angel poate cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate pentru investitorul individual-business angel. Termenele si conditiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei ramase.

Facilitatile fiscale se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora; in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende aferent perioadei pentru care a fost acordata facilitatea fiscala la care se adauga accesorii potrivit legii, precum si impozitul pe veniturile din investitii aferent instrainarii partilor sociale;
b) actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:
(i) participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;
(ii) deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului, aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;
c) societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;
d) societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual- business angel.

Investitori individuali-business angels sunt persoane fizice ce dobandesc parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii care intrunesc cumulativ conditiile urmatoare:

a) sunt constituite ca societati cu raspundere limitata;

b) sunt intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004;

c) nu se afla in incapacitate de plata sau in stare de insolventa ori in faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau a lichidarii societatii.

d) nu desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

 • bancar;
 • asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare, orice alte activitati in domeniul financiar;
 • tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermedieri in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara;
 • jocuri de noroc si pariuri;
 • productie sau comercializare de otel;
 • productie sau comercializare de carbune;
 • constructii de nave maritime si fluviale;
 • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
 • consultanta in orice domeniu.

3. SE MODIFICA PROCEDURA DE INREGISTRARE A FIRMELOR SI A PFA-URILOR

Incepand cu data de 7 iulie 2017, firmele si persoanele fizice autorizate (PFA) din Romania vor beneficia, pe langa actualele Cod unic de intregistrare (CUI) si Cod de identificare fiscala (CIF), de un nou cod de inregistrare, acesta fiind un Identificator unic la nivel european (EUID).

Prin EUID, orice firma din Romania si din celelalte statele ale UE va fi inregistrata la nivel european, informeaza StartupCafe.ro, urmand ca atele lor din Registrele comertului vor fi interconectate prin punctele de acces de interconectare ale registrelor comertului, la nivelul Uniunii Europene.

Datele vor fi disponibile pe site-ul UE E-Justitie, iar noul EUID va cuprinde elementul de identificare a firmei ca fiind din Romania, elementul de identificare al registrului national in Uniunea Europeana si numarul firmei/PFA din Registrul Comertului, informeaza aceeasi sursa.

Noul cod european EUID va fi inscris pe certificatul de inregistrare al firmei / PFA la Registrul Comertului.

4. SE MAJOREAZA SALARIUL MINIM SI PLATA ZILIERILOR

Conform HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora. Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Modificarea salariului de baza minim brut pe tara determina o serie de modificari in calculul veniturilor salariale.

In cazul salariatilor care beneficiaza de salariul de baza minim brut pe tara se va modifica cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si adaosurile al caror calcul se raporteaza la salariul de baza. De exemplu, odata cu modificarea salariului de baza minim brut pe tara se modifica si cuantumul sporului pentru munca prestata in timpul noptii intrucat acest spor reprezinta 25% din salariul de baza.

Nota: Tariful zilierilor se va majora de la 5,7 lei pe ora la 6,1 lei/ora.

Modificarea salariului de baza minim brut pe tara are impact si asupra plafonului bazei de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.
Modificarea salariului de baza minim brut pe tara determina modificarea calculului contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate intrucat acest calcul se raporteaza la salariul minim.

Astfel, autoritatile si institutiile publice, altele decat institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

5. SE MAJOREAZA SUMA MINIMA DE PLATA LA CASS PENTRU VENITURILE DIN DOBANZI, CHIRII SAU DIVIDENDE

Tot de la 1 iulie se majoreaza la 57,75 de lei suma minima de plata la CASS pentru persoanele care obtin venituri numai din dobanzi, chirii sau dividende.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page