Comunicate de presă — decembrie 12, 2014 at 16:25

Prefectura Calarasi

by

preC O M U N I C A T D E P R E S Ă

Vineri, 12 decembrie 2014, cu începere de la ora 10:00, prin Ordinul Prefectului a fost convocat Colegiul Prefectural în sala de şedinţe a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.

Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:

  1. Măsuri ce urmează a fi dispuse în perioada următoare pentru protejarea populaţiei la achiziţionarea de produse şi servicii specifice sărbătorilor de iarnă.

  2. Acţiuni ce urmează a fi întreprinse, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice

  3. Tematica orientativă a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Călăraşi în anul 2015.

Şedinţa a fost prezidată de Prefectul judeţului Călăraşi, George IACOB, conform prevederilor art. 3 alin (2) din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural.

Primul subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Eugenia POPESCU, doctor veterinar în cadrul Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, care a prezentat o informare privind măsurile dispuse în perioada 02.12.2014 – 29.12.2014, la nivelul judeţului Călăraşi, pentru protejarea populaţiei la achiziţionarea de produse şi servicii specifice sărbătorilor de iarnă (a se vedea materialul anexat).

În continuare, Marian DUMITRU, comisar şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi a prezentat un material informativ privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse, în perioada sărbătorilor de iarnă în conformitate cu Legea 126/1995 privind regimul materialelor explozive.

Totodată, Nicolae DUMITRU, inspector şef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, a informat faptul că în perioada 20.11.2014 – 26.12.2014, I.T.M. efectuează operaţiuni legate de autorizarea sau avizarea anuală a societăţilor comerciale ce doresc să desfăşoare activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice (material anexat).

La propunerea Prefectului judeţului Călăraşi a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea efectuării unor controale tematice în perioada sărbătorilor de iarnă 2014-2015. Astfel, echipe formate din reprezentanţi ai D.S.P., D.S.V.S.A., Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi ai I.P.J. vor efectua un control tematic privind producţia, circulaţia şi comercializarea produselor specifice sărbătorilor de Crăciun la nivelul judeţului Călăraşi. De asemenea, a fost adoptată şi Hotărârea privind aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului în anul 2015”.

La solicitarea prefectului, întâlnirea a continuat şi în afara Ordinii de Zi prevăzute iniţial, cu o consultare între conducerea Instituţiei Prefectului şi primarii care au răspuns invitaţiei la Colegiul Prefectural. Au fost atinse subiecte referitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 potrivit dispoziţiilor O.U.G. 74/2014, la derularea la nivelul judeţului Călăraşi a Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate şi la stadiul finalizării procesului de inventariere în termenul prevăzut de Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Cu acelaşi prilej, având în vedere apropierea finalului de an, prefectul a adresat mulţumiri pentru întregul an de bună colaborare şefilor de servicii publice deconcentrate şi primarilor prezenţi urându-le cele mai bune gânduri pentru noul an.

 

12.12.2014

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page