Evenimente — decembrie 3, 2018 at 10:53

3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Abilitarea persoanelor cu dizabilități și asigurarea incluziunii și egalității.

by

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este marcată pe 3 decembrie în fiecare an, cu scopul de a promova abilitarea și de a contribui la crearea de oportunități reale pentru persoanele cu dizabilități. Împuternicirea presupune investiții în oameni – în locuri de muncă, sănătate, nutriție, educație și protecție socială. Când oamenii sunt împuterniciți, ei sunt mai bine pregătiți să profite de oportunități, devin agenți ai schimbării și își pot îmbrățișa mai ușor responsabilitățile civice.

Ziua Disabilității sau Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este o zi promovată de Organizația Națiunilor Unite din 1992. Scopul Zilei Dizabilității este de a încuraja o mai bună înțelegere a persoanelor afectate de dizabilități, mai conștienți de drepturi, de demnitate și bunăstarea persoanelor cu dizabilități. Pe lângă creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile integrării persoanelor cu handicap în fiecare aspect al vieții, de la economic, la nivel politic, social și cultural, ziua dizabilității nu se referă exclusiv la dizabilități mentale sau fizice, ci cuprinde mai degrabă toate dizabilitățile cunoscute, de la autism la sindromul Down până la scleroza multiplă.

Tema 2018 a Zilei Internaționale a Persoanelor cu Handicap  este: Abilitarea persoanelor cu dizabilități și asigurarea incluziunii și egalității.

Tema din acest an se concentrează pe împuternicirea persoanelor cu handicap pentru o dezvoltare incluzivă, echitabilă și durabilă, ca parte a Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030. Agenda 2030 se angajează să “nu lase pe nimeni în urmă”. Persoanele cu handicap, atât în calitate de beneficiari, cât și ca agenți ai schimbării, pot accelera procesul de dezvoltare incluzivă și durabilă și pot promova o societate rezistentă pentru toți, inclusiv în contextul reducerii riscului dezastrelor, a acțiunilor umanitare și al dezvoltării urbane. Guvernele, persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative, instituțiile academice și sectorul privat trebuie să funcționeze ca o “echipă” pentru   realizarea    Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG) .

Se estimează că un miliard de persoane care trăiesc cu dizabilități la nivel mondial se confruntă cu multe bariere în calea includerii în multe aspecte cheie ale societății. În consecință, persoanele cu dizabilități nu se bucură de accesul la societate în mod egal cu alte persoane, care includ domeniile: transport, ocuparea forței de muncă și educație, precum și participarea socială și politică.

Dreptul de a participa la viața publică este esențial pentru a crea democrații stabile, o cetățenie activă și a reduce inegalitățile în societate.

În acest an, Secretarul General al ONU va lansa, în cadrul Zilei, un raport-pilot, intitulat “Raportul emblematic al ONU privind dizabilitatea și dezvoltarea/2018 – Realizarea SDG de către, pentru, și cu persoanele cu dizabilități “.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page