Evenimente, Ultimile Știri — septembrie 23, 2016 at 12:31

23 Septembrie: Ziua Mondială a Curățeniei

by

La data de 23 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Curăţeniei, lansată în anul 1993 de Organizaţia Naţiunilor Unite, în parteneriat cu organizaţia Clean Up the World. Această zi se dorește a fi o conștientizare și o reamintire a faptului că protejarea mediului înconjurător trebuie să reprezinte un stil de viață, nu doar un eveniment în sine.

curatenieÎn ultima perioadă de timp acutizarea problemelor ecologice ne pune în gardă pe toţi. Noţiuni precum efectul de seră, diminuarea stratului de ozon, deşertificarea, topirea gheţarilor, poluarea oceanelor, dispariţia unor specii de plante şi animale, sunt lucruri despre care se vorbeşte tot mai frecvent şi citim pretutindeni. Mai puţin mediatizată în ultimul timp curăţenia, ar trebui totuşi să ne preocupe pe fiecare dintre noi.

Câţi din noi ştim că ziua de 23 septembrie este „Ziua Mondială a Curăţeniei”?

Probabil foarte puţini, dar acest lucru are o importanţă deosebită pentru fiecare în parte, dar şi la nivel global. Protejarea mediului înconjurător şi habitatului unde locuim este un obiectiv de interes public major şi constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

S-a constatat că mai bine de 80% din maladii şi un sfert din decesele din lumea a treia se datorează alimentelor şi apei contaminate, dar şi deşeurilor. Ca atare sunt luate măsuri de depoluare a apei şi pentru gospodărirea corectă a tuturor tipurilor de deşeuri: menajere, industriale, periculoase şi radioactive. Aceste deşeuri sunt perturbatoare ale peisajului. Ele merg de la simplele cutii de conserve din pajişti până la construcţiile dezafectate.

Deşeurile propriu-zise constituie una din problemele dificile ale lumii moderne şi nu este de mirare că ele intervin şi în consideraţiile noastre privind peisajul. În primul rând sunt deşeurile oraşelor şi comunelor care ar trebui depuse în locuri special amenajate. Nu de puţine ori însă, gunoaiele ajung în albia râurilor sau în apropierea lor poluând puternic apa şi împrejurimile acestora. Aşa se face că unele albii sunt pline de pungi de plastic, resturi de încălţăminte, cutii de conserve şi alte deşeuri metalice, acestea fiind lucrurile cele mai persistente.

Pentru a avea un mediu sănătos depinde în primul rând de noi. Este timpul să conştientizăm că fiecare cetăţean al planetei are o contribuţie vitală în menţinerea unui mediu curat.

Direcţia Monitoring al Calitaţii Mediului  în cazul menţinerii condiţiilor meteorologice nefavorabile (timp uscat cu temperaturi înalte) şi acumularea nocivelor în aerul atmosferic emite către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu funcţii de luare a deciziilor recomandări de curăţarea umedă sistematică a străzilor şi modificarea regimului de lucru a întreprinderilor.

Pe această cale venim cu îndemn către toate autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciilor de salubrizare pentru a demara acţiuni concrete de ecologizare a localităţii pe care o administrează sau deserveşte prin intensificarea în perioada premergătoare acestei zile, a acţiunilor pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor, pentru eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat la intrările în localităţi sau în alte zone mai puţin salubre, tăierea vegetaţiei ierboase pe aliniamentele stradale, curăţarea rigolelor stradale şi a malurilor cursurilor de apă cât şi în acelaşi timp pentru a creşte gradul de informare şi conştientizare a publicului privind importanţa acestui eveniment ecologic cu caracter internaţional.

Mediul este prezent în toate momentele vieţii noastre, este tot ceea ce ne înconjoară, natural şi artificial, şi depinde de noi de a ni-l face mai favorabil vieţii noastre. Iată deci, necesitatea de a menţine şi a îngriji toţi factorii de mediu, efort din ce în ce mai mare într-o lume unde civilizaţia umană încearcă sa-şi deterioreze propriul habitat.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page