Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — ianuarie 22, 2015 at 20:04

12 prioritati majore pentru mediul de afaceri in 2015

by

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu, a prezentat în prima conferinţă de presă din acest an, 12 priorităţi majore pentru mediul pe afaceri în 2015

2503e1c5ad3f2da6b451d842e2ddd6a51. Adoptarea de masuri pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil.

–        Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil si prietenos, a unui cadru legal stabil si predictibil, bazat pe reducerea birocratiei si a sarcinii fiscale;

–        Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel putin 10% a numarului de autorizatii, avize, licente si permise pentru agentii economici;

–        Reducerea cu minimum 25% a numarului de plati fiscale pentru intreprinzatori, care in Romania este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decat media UE (Romania – 39 plati/an, media UE27 – 12,5 plati/an) , de 9,75 ori mai mare decat in Suedia (locul 1: 4 plati/an) si de 1,3 ori mai mare decat in Cipru (locul 26: 30 plati/an);

–        Includerea in noul Cod fiscal de prevederi stimulative pentru infiintarea si cresterea performantelor IMM-urilor.

2. Punerea in aplicare a Legii nr. 62/2014 de modificare a Legii IMM-urilor si a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor pana in 2020.

–        Aplicarea pe deplin a principiului “Ganditi mai intai la scara mica”-„Reglementati mai intai pentru IMM-uri”, in procesul legislativ, de realizare a politicilor si pentru procedurile administrative;

–        Aplicarea celor 3 componente ale reglementarii inteligente (smart regulation) la nivel national, prin:

–        Realizarea sistematica a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementari si ale modificarilor acestora;

–        Consultarea periodica si sistematica a organizatiilor reprezentative ale IMM-urilor;

–        Evaluarea periodica a rezultatelor implementarii noilor reglementari.

–        Alocarea unei cotei de cel putin 0,4% din PIB pentru finantarea programelor destinate IMM-urilor;

–        Operationalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E:

  • Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea infiintarii de noi microintreprinderi de catre tineri;
  • Fonduri de micro-granturi si micro-credite pentru dezvoltarea mestesugurilor si serviciilor in mediul rural;
  • Fonduri cu capital de risc pentru finantarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative si a proiectelor din industriile de varf, alimentate cel putin partial din fondurile europene si cele de la bugetul statului.

–        Publicarea in mod centralizat si actualizare permanenta a informatiilor privind toate programele si masurile de sustinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finantate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informatii privind continutul, conditiile, procedurile, termenele si celelalte aspecte importante privind fiecare masura in parte.

3. Valorificarea oportunitatilor de finantare din programul de relansare economica a Uniunii Europene lansat de presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker in valoare de 315 miliarde euro, din care 75 miliarde euro pentru IMM-uri, prin:

–        organizarea unui task force national, care sa se ocupe de conturarea proiectelor, care pot fi finantate prin intermediul acestei initiative si de stabilirea mecanismelor concrete de colaborare cu Comisia Europeana pentru a se valorifica oportunitatile;

–        elaborarea si depunerea unei liste competitive de programe de sustinere a IMM-urilor din Romania care sa fie finantate prin noul mecanism (exp. reluarea si multiplicarea rezultatelor Programului de reabilitare termica a cladirilor).

4. Relansarea procesului investitional:

–        imbunatatirea cadrului legal privind stimularea investitiilor si schemele de ajutor de stat, cu reducerea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile IMM-urilor;

–        suplimentarea bugetului „Programului pentru dezvoltarea abilitatilor intreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului lor la finantare (START)”;

–        recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) si a Fondului Roman de Contragarantare (FRC) si perfectionarea legislatiei privind regimul garantiilor, in vederea cresterii atractivitatii lor pentru IMM-uri si banci.

5. Sustinerea distributiei si comercializarii produselor IMM-urilor:

–        Extinderea masurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protectia impotriva intelegerilor si practicilor anticoncurentiale si accelerarea platilor comerciantilor catre toate IMM-urile furnizoare – din industria usoara, mobila, produse chimice, etc., care va stimula cresterea productiei industriale autohtone si va reduce importurile;

–        Instituirea unei retele de colectare in vederea distributiei produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari, cu implicarea financiara a fondurilor UE;

–        Instituirea obligativitatii pentru marile lanturi de magazine de a asigura un spatiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea si comercializarea produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari.

6. Stimularea crearii de locuri de munca in sectorul privat, prin:

–        adoptarea de masuri de stimulare a infiintarii de noi locuri de munca, de ocupare a persoanelor defavorizate si de crestere a productivitatii muncii (potrivit Programului de Guvernare), dat fiind faptul ca Romania inregistreaza cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariatilor din sectorul privat in total populatie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mica decat cea a Elvetiei (locul 1: 28,49%) si cu 12,82 p.p. mai mica decat cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%);

–        continuarea flexibilizarii pietei muncii din Romania.

7. Imbunatatirea absorbtiei fondurilor structurale

–        prin respectarea stricta a termenelor de finantare prevazute in contracte;

–        finantarea in intregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE;

–        garantarea creditelor bancare necesare cofinantarii beneficiarilor proiectelor finantate din fonduri structurale.

8. Imbunatatirea accesului IMM-urilor la finantare, prin:

–        sustinerea infiintarii unei banci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori;

–        sustinerea dezvoltarii Fondurilor de micro-granturi si micro-credite dedicate IMM-urilor;

–        instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecarui judet, dupa model francez, care sa asigure realizarea a 3 scopuri: cresterea creditarii IMM-urilor, oferirea de solutii intreprinderilor, in special sectorului IMM, pentru a obtine finantari de la banci si sesizarea Guvernului in cazul aparitiei unor probleme nerezolvate majore.

9. Reducerea fiscalitatii si imbunatatirea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, prin:

Reducerea TVA de la 24% la 19%;

Mentinerea reducerii fiscalitatii asupra fortei de munca cu 5 puncte procentuale;

Masuri de stimulare a infiintarii de noi intreprinderi;

Imbunatatirea reglementarilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;

Reglementarea principiului “in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretarii cele mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta sa nu fie sanctionat pentru imperfectiunile cadrului normativ;

Reducerea dobanzilor penalizatoare pentru debite bugetare;

Imbunatatirea reglementarilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a functiei preventive a controlului, cu informarea corespunzatoare si stabilirea de avertismente prealabile sanctiunilor pentru IMM-uri.

10. Cresterea accesului IMM-irilor la achizitiile publice, prin:

–        Imbunatatirea legislatiei: obligativitatea impartirii obiectului achizitiei in loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocratiei pentru IMM-uri si a procedurii acordarii de avansuri, etc.;

–        Operationalizarea efectiva a obligatiei de plata a valorii contractelor de achizitie publica in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la receptie, cu sanctiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 si Directivei 2011/7/UE, cu eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afecteaza grav functionalitatea si relansarea economiei;

–        Imbunatatirea legislatiei privind PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, in vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispozitiile legale, pentru a le face operationale pentru intreprinzatorii din Romania, inclusiv pentru IMM-uri.

11. Cresterea implicarii autoritatilor publice centrale si locale in:

–        Dezvoltarea parcurilor industriale si tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum si a uneiinfrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finantare adecvate si garantii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societatii informationale si cu cooperarea activa cu mediul universitar si de cercetare, pentru exploatarea cunostintelor stiintifice si valorificarea potentialului creativ;

–        Dezvoltarea retelelelor si centrelor de consultanta si informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin in afaceri, a portalurilor de solutii pentru IMM, sustinerea retelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare si universitati, organizatii de formare profesionala si formare profesionala continua, institutii financiare si consultanti;

–        Sustinerea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor si intreprinderilor sociale;

–        Sustinerea consolidarii organizatiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor intreprinzatori.

12. Profesionalizarea managementului public la nivel national si local.

–        Elaborarea Strategiei nationale de formare si perfectionare a managerilor din Romania

–        Finantarea din fonduri europenea unor programe speciale regionale de formare si perfectionare a managerilor pentru IMM-uri;

–        Finantarea din fonduri U.E. a unui program special pentru transferul celor mai bune practici manageriale din U.E. in IMM-urile din Romania.

Sursa: CNIPMMR

1 Comment

    Leave a Comment

    You must be logged in to post a comment.

    You cannot copy content of this page