Evenimente, Ultimile Știri — noiembrie 28, 2013 at 18:00

1 Decembrie 2013 – Se împlinesc 95 de ani de la Marea Unire a românilor

by

Ziua de 1 Decembrie este ziua, victoriei poporului român, ziua împlinirii visului multisecular de unitate a românilor în hotarele lor fireşti, ziua triumfului principiilor de justiţie istorică din care s-au împărtăşit şi pentru care au militat conducătorii poporului român, aparţinând succesivelor generaţii de unionişti.

ziua romaniei

Această zi este sustinută si înnobilată – de sirul nesfârsit al suferinţelor naţionale, poartă pecetea tributului greu de sânge plătit de generaţiile care au pregătit şi înfăptuit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

La marea adunare organizată în cetatea istorică a neamului nostru de la Alba Iulia, marele sfat al ardelenilor a hotărât unirea definitivă cu fraţii de peste Carpaţi, cu basarabenii şi cu bucovinenii, proclamând libertatea naţională pentru naţionalităţile existente, libertatea confesiunilor, înfăptuirea unui regim democratic, a unei reforme agrare radicale şi libertatea cuvântului şi a omagiat pe bravii români care şi-au vărsat sângele pentru idealul naţional. S-a cerut Congresului de Pace de la Paris să înfăptuiască comunitatea naţiunilor libere, să fie asigurată armonia între cei mari şi cei mici, care să se bazeze pe dreptate şi libertate.

Atestarea hotărârii acestei uniri s-a făcut prin decretul regal din 1 Decembrie 1918, care a fost investit cu putere de lege de către Parlamentul României Mari la data de 29 ianuarie 1919. Acest act a avut la temelie raportul întocmit de către primul ministru Ion I.C. Bratianu, adresat suveranului, în care se preciza: “de veacuri neamul românesc a acţionat pentru unitate naţională, iar cu mari suferinţe cu aportul armatei, România s-a înscris printre învingătorii lumii. Basarabia şi Bucovina s-au unit cu patria mamă, iar peste Carpaţi, românii ardeleni au aşteptat ceasul întregirii neamului, îndată ce şi-au putut spune gândul, au proclamat unirea lor necondiţionată şi de a pururea cu regatul Romaniei”.

Unirea aceasta izvorăşte din puterea de viaţă. a neamului românesc, din vitejia soldaţilor noştri şi din voinţa hotărâtă a românilor de pretutindeni. Ea se întemeiază pe fiinţa însăşi a neamului românesc care de aproape două mii de ani, în mijlocul vitregiilor vremii, a ştiut să-şi păstreze neatins caracterul de conştiinţă naţională.

Ea se reazimă pe cerinte istorice, care ii impun desfiintarea tuturor graniţelor nedrepte şi nefireşti şi statornicirea statelor după principiile naturii. Ba, e voită în fine de nevoile neamului românesc care nu poate trăi despărţit şi care numai prin unirea laolaltă a tuturor fiilor lui îşi poate îndeplini cu folos pentru omenire şi cu strălucire pentru el, misiunea civilizatoare în această parte a lumii.

Unirea provinciilor istorice româneşti s-a datorat voinţei naţionale, intelectualităţii şi liderilor politici. Pentru înfăptuirea ei au acţionat în Basarabia: Vasile Stroescu, Daniel Ungureanu, Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, în Bucovina: Iancu Flandor, Sextl Pescariu, Doru Popovici, în Transilvania: Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Iosif Iumanca şi Gheorghe Pop de Baseşti, laolaltă o generaţie reprezentativă de unionişti care au văzut înfăptuit şi realizat idealul pentru ce au luptat o viaţă – înfăptuirea României Mari.

Nu trebuie să uităm totuşi că şi atunci, ca şi azi, au existat adversari interni (trădători de neam) care s-au opus MARII UNIRI, dar înaintaşii nostri şi-au apărat cauza lor cea mai de preţ şi ne sunt şi astăzi călăuze pentru a preveni tot ce ar putea trage ţara înapoi. Asemenea momente au existat în 1940, când s-a încercat şi pentru scurt timp s-a reuşit, ca actul unirii să fie puternic lovit. Indicii de acest gen au mai existat si există si astăzi. Ca buni români trebuie să cunoastem tot ce s-a întâmplat, să reflectăm  permanent asupra cauzelor biruinţelor şi influenţelor spre a le putea reitera pe cele dintâi şi de a le preîntâmpina pe cele din urmă. De altfel, românii nu s-au lasat prabuşiţi de insuccese şi greutăţi, au căutat în permanenţă să le depăşească, dar de cele mai multe ori au biruit, deşi duşmanul i-a întrecut numeric, militar şi diplomatic.

Avem datoria sfânta de a păstra neştirbitâ integritatea naţională a patriei noastre, să milităm permanent pentru unirea tuturor românilor în graniţele sale fireşti, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri în urma cu 95 de ani

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Colonel (r) ec. Nicolae Dragu
Presedintele Asociatiei Naţionale „Cultul Eroilor – Regina Maria” filiala judeţului Călăraşi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page